Počasie v EÚ! Jeho výkyvy majú vplyv na ekonomiku až za 561 miliárd dolárov

búrka
PHOTO: Flickr.

Vplyv každodenných výkyvov počasia na ekonomiku EÚ môže celkovo dosahovať až 561 miliárd dolárov ročne. Náhle zmeny počasia sú čoraz častejšie, čoho dôkazom je aj posledná prírodná katastrofa, keď Filipíny zasiahol tajfún Haiyan a zanechal obrovské škody na majetku a životoch. Avšak, kým veľké prírodné udalosti okupujú titulky správ a novín, menšie výkyvy očakávaného počasia môžu mať ešte väčší vplyv na výkon firiem v rôznych sférach hospodárstva.

 

Straty v dôsledku výkyvov počasia

Najnovšia štúdia skupiny Allianz nazvaná „Biznis s počasím – Ako sa spoločnosti môžu chrániť pred výkyvmi počasia,“ zdôrazňuje, že ekonomický vplyv zvyšujúcej sa premenlivosti počasia niekoľkonásobne prevyšuje škody, ktoré spôsobujú prírodné katastrofy.

Podľa štúdie vplyv každodenných výkyvov počasia na ekonomiku Európskej únie môže celkovo dosahovať až 561 miliárd dolárov ročne. Na porovnanie, celý svet v roku 2012 postihlo 905 prírodných katastrof, z ktorých až 93 percent bolo spôsobených počasím, pričom spôsobili škody za 170 miliárd dolárov. To znamená, že priame náklady spojené s výkyvmi počasia sú až trojnásobne vyššie ako škody po prírodných katastrofách. Pritom, škody spôsobené extrémnym počasím rastú, posledné tri roky vyplatili poisťovne každý rok približne 70 miliárd dolárov, kým v 80-tych rokoch bol ročný priemer 15 miliárd dolárov.

Riadenie rizika súvisiaceho s výkyvmi počasia

Dobrým príkladom sektoru, ktorý čelí veľkému riziku finančnej straty v dôsledku zlého počasia, je maloobchod. A toto riziko sa ešte zvyšuje v predvianočnom období, kedy sa obrat mnohých obchodov niekoľkonásobne zvyšuje. Veľký výpadok príjmov môže spôsobiť napríklad husté sneženie, ktoré znemožní prísť zákazníkom nakupovať alebo nezvyklé počasie, ktoré zníži dopyt po sezónnych produktoch na vianočných trhoch. Počasie tak ovplyvňuje predvianočnú spotrebu zákazníkov a nepriamo tak vplýva aj na počet darčekov pod vianočným stromčekom.

A práve riadenie rizika výkyvov počasia ponúka firmám možnosť poistiť sa pred špecifickými prejavmi počasia, ktoré ovplyvňujú ich biznis. Využívajúc nezávislé poveternostné dáta, takéto poistné produkty porovnávajú zmeny v očakávaných prejavoch počasia s reálnymi prejavmi počasia a keď rozdiel spĺňa dané kritériá, je vyplatené poistné plnenie. Na rozdiel od klasických poistných produktov tak nemusí prísť k žiadnej fyzickej škode na poistenom majetku, aby bolo poistné plnenie vyplatené.

Viac..  Vladimír Bilčík: Nielen Rusi sa snažia ukryť svoje majetky, musíme mať pravidlá na ich habanie

Merané kritériá ako teplota, úhrn zrážok, slnečný svit alebo sila vetra sú základom indikátorov rizika, takže peniaze sú spoločnostiam vyplatené automaticky, keď sa dosiahnuté hodnoty líšia od tých očakávaných pre dané obdobie. „Zlé počasie tak už dlhšie nemôže byť výhovorkou pre pokles tržieb,“ vysvetľuje Karsten Berlage, zodpovedná za riadenie rizika výkyvov počasia v skupine Allianz.

Počasie ako kľúčové riziko v budúcnosti

Poistné produkty založené na riadení rizika výkyvov počasia sú rozšírené najmä v USA, kde sú akceptované ako štandardná súčasť poistného krytia spoločností. V ostatných častiach sveta však takéto produkty neustále naberajú na významne, pričom sú využívané čoraz väčším počtom firiem s cieľom uplatnenia sofistikovaných riešení obchodných rizík.

Na Slovensku v súčasnosti Allianz – SP zohľadňuje finančné straty spôsobené extrémami počasia ako následok majetkovej škody. Ide o poistenie prerušenia prevádzky, kedy živelnou udalosťou dôjde k majetkovej škode na budove alebo zariadení prevádzky, čím je pozastavená výroba. Následne týmto výpadkom výroby sú spôsobené finančné straty na tržbách, pričom náklady spojené s chodom prevádzky je potrebné uhrádzať naďalej.

Karsten Berlage na záver konštatuje, že „počasie bude stále viac a viac vnímané ako kľúčové riziko pri podnikaní. Je preto zrejmé, že nutnosť riadiť riziko výkyvov počasia bude v budúcnosti významne rásť v závislosti na akcionároch, ktorí budú chcieť ťažiť z väčšej stability aktív, presnejšieho riadenia rozpočtu a stabilnejších tržieb.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices