Európska únia nám rekordne rýchlo schválila ďalších 29 nových vlakov

vlak
PHOTO: Flickr.

Európska komisia schválila Slovensku ďalší veľký dopravný projekt za 170 miliónov eur. K už dodaným 32 vlakom, ktoré si cestujúca verejnosť pochvaľuje, pribudne 29 moderných klimatizovaných vlakových súprav. Premávať budú v rámci integrovaných dopravných systémov Bratislavy a Košíc.

„Vďaka Európskej únii sa nám v aktuálnom finančnom rámci eurofondov podarí vymeniť viac ako polovicu prímestských a regionálnych vlakov. Som rád, že vďaka zvýšenému počtu spojení v novom železničnom grafikone budú tieto vlaky jazdiť ešte viac využívané“, povedal minister dopravy Ján Počiatek.  Ako zdôraznil, „po reálnych krokoch na budovanie integrovaného dopravného systému v Bratislave a Košiciach pripravíme po roku 2014 tretí projekt nákupu regionálnych vlakov, tentoraz pre uzol Žilina a súmestie Banská Bystrica-Zvolen“.

 

Projekt s oficiálnym názvom Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov patrí medzi najrýchlejšie schválené veľké projekty na Slovensku. Žiadosť o finančnú pomoc z eurofondov zaslalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do Bruselu v polovici júla, oznámenie o schválení projektu prišlo 9. decembra.

SÚPRAVY PRE BRATISLAVU AJ KOŠICE

Projekt Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov nadväzuje na už úspešne zrealizovaný projekt obnovy železničných koľajových vozidiel ZSSK, avšak tentoraz je úzko prepojený na integrovaný dopravný systém dvoch najväčších miest na Slovensku – Bratislavy a Košíc. Dosah integrovaného dopravného systému je v okruhu 100 km od epicentra. V rámci projektu bude dodaných 9 elektrických poschodových jednotiek, z toho 5 bude premávať na tratiach v okolí Bratislavy a 4 v okolí Košíc a tiež 20  dieselových motorových jednotiek, ktoré sa rozdelia na polovicu pre obe mestá.  Všetky vlaky budú dodané v priebehu rokov 2014 a 2015.

Výška nenávratného finančného príspevku je 169 967 994,72 eura, z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 5 % zo štátneho rozpočtu. Neoprávnené výdavky, ako aj výdavky nad rámec finančnej medzery, hradí prijímateľ pomoci (ZSSK).

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices