Prišli ste o prácu? EÚ vás „zadotuje“

štrasburg
PHOTO: Flickr.

Európska únia bude poskytovať podporu prepusteným pracovníkom aj v rokoch 2014-2020. Dohoda zástupcov Parlamentu a Rady, ktorú potvrdilo plenárne hlasovanie, navyše rozširuje možnosť poskytnutia pomoci na ďalšie skupiny pracovníkov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnancov so zmluvami na dobu určitú. Nové pravidlá budú účinné od 1. januára 2014.

„Miera opätovného začlenenia do trhu práce tam, kde bol využitý Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, je podľa odhadov Európskej komisie 48%. Parlament bojoval s vládami členských štátov o zachovanie fondu aj v rokoch 2014-2020. Dúfam, že napriek zníženiu jeho rozpočtu z 3,5 miliárd eur na 1,05 miliárd eur, budú tieto prostriedky dostačujúce,“ uviedla spravodajkyňa Marian Harkin (ALDE, IE).

EURÓPSKY FOND

Pôsobnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bude na naliehanie Parlamentu opätovne rozšírená. Po roku 2014 by tak EGF okrem tlmenia dopadov globalizácie poskytoval pomoc aj ľuďom, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej krízy (toto opatrenie platilo medzi rokmi 2009 a 2011). Prah pre spustenie mechanizmu pomoci je 500 prepustených zamestnancov.

Nárok na podporu z EGF bude v budúcnosti rozšírený aj na prepustených pracovníkov so zmluvou na dobu určitú, dočasných agentúrnych pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Viac..  V rozpočte EÚ na rok 2025 sa má zvýšiť financovanie európskych priorít

SPOLUFINANCOVANIE

Pomoc z EGF, doplnená o príspevky členských štátov, spolufinancuje opatrenia zamerané na opätovnú integráciu prepustených pracovníkov do trhu práce. V žiadnom prípade však nesmie nahradiť vnútroštátnu podporu v nezamestnanosti.

Na naliehanie Parlamentu bude môcť finančný príspevok z EGF v budúcnosti pokrývať až 60% nákladov na opatrenia, ako pomoc pri hľadaní práce, odborná príprava a podpora pri zakladaní nových podnikov. Pôvodný návrh Európskej komisie počítal so spolufinancovaním zo strany EÚ v maximálnej výške 50%.

Legislatívny text musí ešte schváliť Rada na svojom zasadnutí 16. decembra, aby mohli byť nové pravidlá fungovania fondu účinné od 1. januára 2014.

O red

Odporúčame pozrieť

EU Japonsko

EÚ zvažuje obrannú spoluprácu s Japonskom a Južnou Kóreou

Európska únia zvažuje vytvorenie partnerstva s Japonskom a Južnou Kóreou v oblasti bezpečnosti a obrany, …

Consent choices