Základné platobné účty pre všetkých! V EÚ si ho budú môcť otvoriť všetci s legálnym pobytom

banka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Parlament schválil legislatívny návrh, na základe ktorého by každá osoba s legálnym pobytom v EÚ mala právo zriadiť si základný platobný účet. Banky by nemohli žiadateľa odmietnuť z dôvodu jeho štátnej príslušnosti či miesta trvalého pobytu. Podmienky a poplatky za vedenie týchto účtov by mali byť transparentné a porovnateľné. Uľahčiť by sa tiež mal prechod k poskytovateľovi s lepšími podmienkami. Na finálnom znení pravidiel sa teraz musia dohodnúť poslanci s členskými štátmi.

„V dnešnom svete sú spotrebitelia aj maloobchodný sektor závislí na prístupe k moderným platobným službám. Poskytovanie elektronických platobných služieb nie je veľmi nákladné a môže uľahčiť život spotrebiteľom, zvýšiť efektivitu podnikania a napomôcť modernizácii našich ekonomík. Parlament preto považuje za naliehavo potrebné vyžadovať od bánk poskytovanie týchto služieb a umožniť klientom informovane sa rozhodnúť. Parlament k tomu návrhu pristupoval promptne a teraz je na členských štátoch, aby postupovali rovnako, aby sme mohli práce na tomto návrhu ukončiť na jar budúceho roka,“ uviedol spravodajca Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).

Otvorený prístup

Parlament presadzuje, aby boli poskytovatelia platobných služieb povinní ponúknuť klientom základný platobný účet bez možnosti diskriminácie na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Podmienkou je riadny pobyt záujemcu o účet v Únii a preukázateľná väzba na členský štát, v ktorom si chce účet otvoriť. Členské štáty by si napriek tomu mali ponechať možnosť uplatniť isté obmedzenia na základe objektívnych kritérií.

Jasné informácie

Štruktúra poplatkov základného účtu by mala byť zrozumiteľná a porovnateľná s účtami iných poskytovateľov. Tieto informácie by preto mali byť štandardizované naprieč EÚ.

Viac..  Eurokomisia zaznamenala veľký záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

Spotrebitelia by mali mať prístup k aspoň jednej nezávislej webovej lokalite, kde si budú môcť porovnať poplatky a úroky vyplácané bankou, ako aj rozsah poskytovaných služieb. Banky by zároveň mali povinnosť informovať potenciálnych klientov o možnosti zriadiť si základný účet.

Základný účet v kocke

Platobný účet so základnými funkciami by umožňoval klientom ukladanie peňazí na účet, výbery v hotovosti pri priehradke v banke, ako aj v bankomatoch, a vykonávanie platobných transakcií v rámci Únie, neposkytoval by však možnosť prečerpania (kontokorentný úver).

Základný účet by mali ponúkať všetci poskytovatelia platobných služieb ako neoddeliteľnú súčasť svojej bežnej ponuky. Poplatky za jeho vedenie by mali byť v porovnaní s ďalšími produktmi banky nižšie.

Klienti by tiež mali mať možnosť presunúť si svoj základný účet za primeraný poplatok do inej banky v rámci EÚ. Banky by mali zabezpečovať aktualizáciu údajov o platobnom účte a byť zodpovedné za prípadné straty alebo oneskorenia, ak tak neurobia.

Plénom schválený návrh smernice poskytuje parlamentným vyjednávačom silný mandát na rokovania s členskými štátmi o finálnom znení novej legislatívy.

Tejto téme sa venuje aj nasledujúce video:

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices