15 miliárd EUR na podporu pracovných miest. Európsky program Horizont 2020 štartuje

Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti výskumu a inovácie – Horizont 2020 – poskytne len za prvé dva roky financie v objeme 15 mld. EUR vo forme investičnej podpory pre projekty podporujúce tvorbu pracovných miest.

zamestnávanie mladých
PHOTO: Flickr.

Program Horizont 2020 sa začal minulý týždeň, keď boli uverejnené prvé súťažné výzvy na projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie. Počas nasledujúcich 7 rokov je v rámci programu k dispozícii 80 miliárd EUR, ktoré sú určené pre univerzity, výskumné organizácie a spoločnosti s cieľom pomôcť financovať výskum a vývoj nových inovačných výrobkov a služieb. Rozsiahle investície by podľa očakávaní mali posilniť európsku znalostnú ekonomiku a podporovať prelomový vedecký výskum, aby kontinent udržal krok s globálnymi konkurentmi.

Podpora inovácií a rastu

Okrem súkromných investícií, ktoré by mal program prilákať, by počiatočné financovanie malo viesť k väčšiemu počtu technologických objavov a podporiť prenos inovačných nápadov z výskumných pracovísk na trh. Výzvy na obdobie rokov 2014 až 2015 obsahujú balík 500 miliónov EUR vyčlenený pre malé a stredné podniky.

Po prvýkrát Komisia uverejnila priority financovania na najbližšie 2 roky s cieľom poskytnúť väčšiu istotu, pokiaľ ide o smerovanie politiky výskumu EÚ. V období rokov 2014 – 2015 sa financovanie zacieli na 12 oblastí, ako sú napríklad individualizovaná zdravotná starostlivosť, digitálna bezpečnosť a inteligentné mestá.

Viac..  Lagardová: ECB nemôže prisľúbiť, koľkokrát zníži sadzby

Financie z programu budú vedcom sprístupnené cez granty prostredníctvom Európskej rady pre výskum a mladí výskumní pracovníci sa budú môcť uchádzať o štipendiá.

Financie určené pre priemysel podporia oblasti, ako sú informačné a komunikačné technológie, nanotechnológie, pokročilé výrobné technológie, robotika, biotechnológie a vesmírny výskum.

Okrem toho budú môcť oblasti ako zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, energetika a doprava získať finančné prostriedky z rozpočtu, ktorý je vyčlenený na riešenie spoločenských výziev.

Jednoduchší prístup k financovaniu

Aspoň 60 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020 bude podporovať udržateľný rozvoj a najmenej 35 % výdavkov bude mať súvis so zmenou klímy. V porovnaní s predchádzajúcimi výskumnými programami EÚ došlo k zjednodušeniu postupu podávania žiadostí pre program Horizont 2020, takže účastníci môžu počítať s rýchlejšími rozhodnutiami o financovaní a budú sa môcť zamerať na urýchlené zavedenie nových projektov do praxe.

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices