Alajos Mészáros
Alajos Mészáros. PHOTO: © European Union, 2013

Slovenský europoslanec Mészáros: Moja rodina nie je mojou prácou nadšená

Alajos Mészáros
Alajos Mészáros. PHOTO: © European Union, 2013

Pokúste sa na úvod trochu predstaviť. Ľudia na Slovensku vás veľmi nepoznajú, napriek tomu, že ste našim europoslancom..

Je to veľmi zvláštny typ práce. Som profesorom chemického inžinierstva a viac ako 30 rokov som pracoval na Chemicko technologickej fakulte STU. Bol som aj veľvyslancom. Práve toto ma čiastočne pripravilo na prácu v EP. Práca má svoje špecifiká ako napríklad nezávislosť od voličov hoci práve môj mandát pochádza z volieb, kde mi ľudia dali svoju podporu. Človek môže konať voľne, no na druhej strane musí rešpektovať princípy a hodnoty EÚ, ktoré  zastupujeme. Ďalej ako člen SMK patrím do EPP a tá ma tiež svoje hodnoty a svoju štruktúru. Toto sú tie spomínané obmedzenia. Samozrejme konáme aj na základe nášho svedomia. Takto môžeme konať najlepšie ako vieme a  voľne dať zo seba to najlepšie v prospech záležitosti, čo riešime. Môžeme to predviesť hlavne vo výboroch, ktorých sme členmi. Ja osobne som členom výboru Pre právne záležitosti a členom výboru pre priemysle, energiu a výskum. Ohľadne právnych záležitosti je dôležité sústrediť sa na duševné vlastníctvo. My nemáme veľké množstvo prírodných zdrojov a preto je našou najväčšou výhodou ľudský potenciál a rozum. Práve toto predstavuje pre Slovensko inovácie a tie si treba chrániť. Preto bolo dôležité, že som bol súčasťou pri rozhodnutiach o duševnom vlastníctve. Bol som jedným zo spravodajcov, ktorí tvorili spoločnú európsku ochranu patentov. Je to veľmi dôležité. Dosiahli sme, že cena patentov, ktorá bola veľmi vysoká, bude teraz predstavovať 10% ceny a obmedzí sa administratíva s ním spojená. Je to naozaj veľký kus práce.

Kde všade ste nazbierali skúsenosti, na základe ktorých vás dali na kandidátku do posledných eurovolieb?

V 90. rokoch som vstúpil do politiky. Viem dobre po anglicky, rusky, nemecky, som maďarskej národnosti a viem dobre po slovensky. Toto všetko mi dosť pomohlo. Veľa som cestoval a ako predstaviteľ národnostnej menšiny, okrem odbornej politiky zastupujem aj záujmy mojich voličov. Konkrétne ide o ochranu ľudských práv a národnostných menšín. Pôsobil som hlavne na lokálnej úrovni. Ďalej som bol veľvyslancom vo Švédsku a pôsobil som aj na vysokej škole. Potom ma požiadali, aby som kandidoval do EP. Práve všetky tieto skúsenosti mi dopomohli do EP.

S vašou prácou ide ruka v ruke aj veľa cestovania. Nemyslíte si, že tým zanedbávate vašu rodinu?

Priznám sa, je to pomerne obtiažne. Navonok to vyzerá veľmi dobre, ale ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa bliští. Toto je naozaj pravda. Ako všetko tak aj táto práca má svoje klady, ale aj zápory. Z kladov môžem spomenúť, že je to zaujímavá práca, v ktorej je možnosť rozvinúť svoje vedomosti a schopnosti. Taktiež práca v kolektíve vzdelaných ľudí je úžasná. Dozviete sa čo je nové, ale dokážete dať zo seba aj to čo je vo vás. Na druhej strane, neustále cestovanie nie je dobré pre rodinný život. Moja rodina nie je práve nadšená z mojej práce europoslanca. Nepresviedčajú ma na ďalšiu kandidatúru. Viete cestovanie je naozaj obtiažne. Sám neviem, kde v blízkej dobe budem. Keď som bol na VŠ môj život bol tiež hektický, ale vedel som, čo ma čaká v blízkej dobe.

Viac..  Hlasovalo sa o budúcnosti našich potravín. Europoslanec Jozef Mihál je kritický

Za štyri roky fungovania v EP ste zrejme dosiahli úspechy, ale aj neúspechy. Aké sú to?

Nemôžem hovoriť o mojich úspechov. Nie preto, že by žiadne neboli, ale EÚ je o čiastkových úspechoch viacerých ľudí, ktorí vytvoria jeden úžasný celok. Preto som hrdý práve na to, že sa môžem radiť medzi týchto úspešných ľudí. Spoločná patentová ochrana je jeden z našich úspechov. Ďalej je treba spomenúť aj úspech dosiahnutý v rámci energetiky. Dôvodom je aj fakt, že my sme boli vždy odkázaný na Rusko ohľadne ropy a plynu. Všetky energetické nosiče pochádzajú z Ruska a tým sme aj politicky zraniteľní. Európska závislosť bude redukovaná a to je úspech. Som zástancom nukleárnej energie. Jaslovské Bohunice a demontáž jedného reaktora je pálčivou otázkou. Preto považujem za úspech, že sa nám podarilo navýšiť finančné prostriedky. Tu je pekne vidieť, že úspech je o viacerých a nie o jednotlivcovi. Ďalej za úspech považujem aj to, že sme sa pohli v spoločnej školskej politike. Na Slovensku titul PhDr. mohli získať len ľudia s titulom Mgr.. Tento titul je možné získať len na Slovensku. V iných štátoch ho nepoznajú. Preto je dobré, že aj absolventi zahraničných škôl sa môžu uchádzať o titul PhDr..

Za neúspech považujem fakt, že dochádza k recesii nukleárnej energie. Napríklad Nemecko zatvára jadrové elektrárne. To bude znamenať do budúcna nárast ceny energií. To si Slovensko nemôže dovoliť. Rovnako alarmujúci je aj nárast emisií. Preto považujem za dôležité, aby sa investovalo do vývoja nukleárnej energie.

Povedzte nám teraz o vašich koníčkoch. „Pestujete“ si nejaké?

Veľmi rád športujem. V mladosti som sa venoval najmä veslovaniu. Som nesmierne pyšný na syna, ktorý sa vydal v mojich šľapajach. Okrem toho rád hrám tenis, lyžujem a v mladosti som hrával futbal. Dnes je pre mňa vcelku výhodné, hlavne kvôli času, navštevovať posilňovňu.  Ak človek upadá fyzicky, upadá aj na duchu.

Na budúci rok sa vám končí funkčné obdobie. Budete opäť kandidovať?

Áno, za určitých podmienok. Ak ma moja strana dá na miesto, ktoré bude podľa môjho očakávania. Ak nie a moja strana rozhodne inak, potom odstúpim a miesto nechám iným kandidátom. Ja osobne mám výhodu v tom, že užitočný nemusím byť len v EP. Vždy sa môžem vrátiť na Slovensko a pokračovať v bývalom zamestnaní. Určite považujem za dôležité pripravovať študentov do života a odovzdávať im vedomosti. Títo ľudia sú totiž našou budúcnosťou.

Ďakujeme za rozhovor, rozprávali sme sa s europoslancom Alajosom Mészárosom.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices