Nové právne predpisy EÚ: Ktoré už platia? Pozrite si prehľad

súd
PHOTO: Flickr.

V týchto dňoch sa rozbieha program Erasmus+, ktorý od roku 2014 do roku 2020 umožní viac ako 4 miliónom mladým Európanom stráviť časť štúdia, alebo odbornej prípravy v zahraničí.

V roku 2014 vstúpilo, alebo ešte vstúpi do platnosti niekoľko dôležitých právnych predpisov ako sú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, právach duševného vlastníctva, či ustanovenia o ochrane životného prostredia. Od začiatku roka tiež platia nové patentové predpisy a v priebehu roka vstúpia do platnosti pravidlá zaobchádzania s ortuťou a elektronickým odpadom. Tiež sa ešte čaká na prijatia rozhodnutia o tzv. bankovej únii a voľnom pohybe pracovníkov.

Zoznam nových právnych predpisov EÚ

Od januára sa rozšíril zoznam možných porušovaní práv duševného vlastníctva, ktorý na hraniciach kontrolujú colníci. V platnosti sú tiež nové pravidlá o uznávaní súdnych rozhodnutí

Program EÚ pre dobrovoľnícku pomoc opúšťa svoju pilotnú fázu. V najbližších siedmych rokoch umožní zhruba 10 tisícom dobrovoľníkom zúčastniť sa humanitárnej pomoci po celom svete

Erasmus+, vylepšená verzia populárneho európskeho programu môže v rokoch 2014 – 2020 počítať s rozpočtom viac ako 14 miliárd EUR. Za tieto peniaze budú môcť odísť študovať do zahraničia viac ako 4 milióny mladých Európanov

Viac..  J. Sturnaras: V roku 2024 sú možné štyri zníženia úrokových sadzieb ECB

Od februára budú platiť nové pravidlá pre nakladanie s odpadom elektrických a elektronických zariadení

Apríl bude koncom pre všetky staré ortuťové teplomery

Čo sa očakáva

Nové pravidlá pri označovaní potravín. Obaly budú musieť obsahovať informácie o výživovej hodnote, o pôvode nespracovaného mäsa a tiež zvýrazňovať alergény ako sú arašidy alebo mlieko

Jednotný mechanizmus pre riešenie problémových bánk, ktorý stanový rovnaký postup, keď sa banky dostanú do ťažkostí

Právne predpisy, ktoré uľahčia voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ

Očakáva sa tiež nová smernica o tabakových výrobkoch a pravidlách Únie o ochrane údajov

O red

Odporúčame pozrieť

nasilie

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a …

Consent choices