Európska komisia: Banky v EÚ odmietajú financovať kultúru

štúdim
PHOTO: Ilustračné Flickr

Spoločnosti, ktoré fungujú v kultúrnom a umeleckom sektore majú väčšinou spoločnú nepríjemnú skúsenosť. Aj keď pripravia podnikateľský plán a idú s ním do banky, narazia na zatvorené dvere. Podľa štúdie, zverejnenej Európskou komisiou (EK), v nasledujúcich siedmich rokoch banky odmietnu financovanie takýchto žiadostí o úvery vo výške skoro 13,4 miliárd eur. Banky nedôverujú takýmto projektom. To je dôvod odmietnutia. Nedokážu totiž vyčísliť v eurách hodnotu duševného vlastníctva.

EK ponúka riešenie  

V podpornom programe poskytne od roku 2016 malým a stredným podnikom spoluúčasť na zárukách v objeme do 120 miliónov eur. Takto by mohli byť poskytnuté úvery pre tieto spoločnosti až do výšky 750 miliónov eur.

Dôležité je aj vzdelávanie

Súbežne s poskytnutím záruky, bude Komisia podporovať činnosti, ktoré budú viesť k zlepšeniu vedomostí o umeleckom sektore v bankách. Malo by to viesť k lepšiemu hodnoteniu bonity týchto žiadateľov o úver. Štúdiou bolo tiež zistené, že malé a stredné podniky v kultúre a umení majú malé skúsenosti v obchode, marketingu a vo vedení svojich spoločností. Existujú prakticky bez podnikateľského plánu a hľadanie financovania svojich aktivít považujú za príliš komplikované a časovo náročné.

Viac..  Ivan Štefanec: V Bratislave dnes zaznelo tisíc mien obetí komunizmu

V programe „Tvorivá Európa“ si EK dala za cieľ podporiť výmenu skúseností a informácií medzi členskými štátmi Únie o tomto odvetví. Ďalej v programe „Enterprise Europe Network“, alebo v programe „Erazmus+“ EK finančne podporí takto zadefinované aktivity:

–           vedomostné spoločenstvo,

–          spoločenstvo zručnosti v kultúrnom a umeleckom sektore ,

–           partnerstvo medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi.

Táto podpora je určená pre študentov v umeleckých odboroch a pre podnikateľov v kultúre a aj pre pracovníkov v bankovom sektore.

O tkl

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices