Do roku 2020 už možno nebudeme používať „igelitky“! Európsky parlament ich chce zakázať

igelitka
PHOTO: Flickr.

Najnebezpečnejšie plastové materiály a niektoré typy plastových tašiek by mali byť v rámci stratégie EÚ na zníženie množstva plastového odpadu v životnom prostredí do roku 2020 zakázané. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Únia by tiež podľa poslancov mala prijať záväzné ciele znižovania plastového odpadu.

Uznesenie, ktoré je reakciou Parlamentu na zelenú knihu Komisie, poukazuje na rastúci objem plastového odpadu a jeho negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa poslancov je za aktuálnu situáciu zodpovedné najmä nedostatočné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch a chýbajúca legislatíva, ktorá by sa osobitne venovala plastovým odpadom. Jej nevyhnutnosť je podľa Parlamentu daná špecifickým charakterom tohto druhu odpadu.

„Parlament ukázal spôsob, ako sa vyrovnať s obrovským problémom negatívneho vplyvu plastového odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie. Dnes sme vyhlásili, že chceme zmeniť zlé návyky a prevziať zodpovednosť za naše produkty, od ich výroby až po ich konečnú likvidáciu. Správnym využívaním týchto produktov, ako aj ich recykláciou v čo najväčšej miere, uzatvoríme kruh a prenesieme koncept kruhovej ekonomiky do praxe. To nám tiež pomôže vyčistiť naše moria a pôdu a vytvoriť ďalšie pracovné príležitosti,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Vittorio Prodi (S&D, IT).

Parlament navrhuje prijatie konkrétnych záväzných cieľov zberu a triedenia až 80% plastového odpadu, ktoré by sa premietli do legislatívy EÚ. S cieľom zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže by podľa poslancov mali byť legislatívne upravené aj povinné kritéria recyklovateľnosti a harmonizované kritéria zberu a triedenia plastového odpadu. Uznesenie tiež požaduje prepracovanie smernice o obaloch a odpadoch z obalov.

Viac..  Ivan Štefanec: Vojenská neutralita Slovenska by bola nebezpečným a drahým nezmyslom

Recyklovanie a kompostovanie prioritou

Parlament vyzval Komisiu, aby v priebehu tohto roku predložila návrhy na postupné ukončenie skládkovania recyklovateľného a zhodnotiteľného odpadu do roku 2020. Poslanci tiež presadzujú prijatie opatrení, ktoré by odrádzali od spaľovania týchto druhov plastov.  K energetickému zhodnocovaniu plastového odpadu by sa malo pristúpiť len v prípadoch, keď nemožno využiť akúkoľvek inú možnosť, uvádza sa v uznesení.

Najnebezpečnejšie plasty by mali byť podľa poslancov stiahnuté z trhu. Využívanie plastových tašiek na jedno použitie by malo byť podľa možnosti postupne zakázané, uvádza sa v uznesení. Parlament tiež vyzval Komisiu a členské štáty na prijatie odvážnejších opatrení na riešenie nezákonného vývozu a ukladania plastového odpadu.

Nevyužitý hospodársky potenciál

Hospodársky potenciál recyklácie plastového odpadu je podľa poslancov do značnej miery nevyužitý. V súčasnosti sa recykluje iba 25% plastového odpadu. Ak by sa právne predpisy EÚ o odpade vykonávali v plnej miere, úspory by mohli dosiahnuť až 72 miliárd eur ročne. Ročný obrat odvetvia odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ by sa zvýšil o 42 miliárd eur a do roku 2020 by sa vytvorilo viac ako 400.000 pracovných miest, uvádza sa v uznesení.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices