Potravinové škandály v EÚ: Za konské mäso prísnejšie tresty

konské mäso
PHOTO: Flickr.

K nedávnym potravinovým podvodom patrí napríklad uvádzanie konského mäsa na trh ako hovädzieho mäsa, ako aj uvádzanie mäsa z koní, ktorým bol podaný fenylbutazón, na trh ako jedlého konského mäsa.

Zaznamenané tiež boli prípady, uvádzanie obyčajnej múky na trh ako biomúky, klietkových vajec ako biovajec, cestárskej soli ako potravinárskej soli, používanie metanolom kontaminovaného alkoholu v liehovinách, používanie tukov kontaminovaných dioxínmi pri výrobe krmív, ako aj nesprávne označenie druhov rýb a výrobkov z morských plodov.

Európsky parlament vyjadril znepokojenie nad rastúcim počtom prípadov potravinových podvodov, ktoré sú podľa poslancov odrazom štrukturálnych nedostatkov v potravinovom reťazci. Text schváleného uznesenia poukazuje na zložitosť a cezhraničný charakter potravinového reťazca, ktoré v kombinácii s prevažne vnútroštátnym charakterom kontrol, sankcií a vynucovania zvyšujú riziko potravinových podvodov.

„Základom zdravia sú kvalitné potraviny, podvody s nimi sú však stále častejšie. Treba jasne zakročiť, aj vyššími trestami. Ohrozený je totiž aj život konzumentov, ako napríklad pri škandále s cestárskou soľou. Povinné označovanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách povedie k lepšiemu rozhodovaniu a podporí korektných výrobcov,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Problémom podľa europoslancov zostáva nedostatok porovnateľných údajov a tak sa nedá získať komplexný pohľad na problém. Podľa europoslankyne Esther De Lange (EPP, Holandsko) ide o miliardy EUR a o tento druh podvodov sa vraj zaujíma organizovaný zločin.

„Na rozdiel od USA, v Európskej únii dodnes neexistuje spoločná definícia potravinového podvodu, ktorý bol po dlhú dobu v mŕtvom uhle európskych inštitúcií. Prípady potravinových podvodov sú čiernou škvrnou na úsilí farmárov, sprostredkovateľov a jednotlivcov, ktorí dodržiavajú pravidlá, ničiacou dôveru spotrebiteľov v potraviny a informácie o ich obsahu,“ dodala poslankyňa De Lange.

Viac..  V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 659 (za): 24 (proti): 8 (zdržalo sa).

Testy DNA a uvádzanie krajiny pôvodu

Uznesenie vyzýva na prijatie harmonizovanej celoúnijnej definície potravinového podvodu a posilnenie Potravinového a veterinárneho úradu (FVO), ktorý vykonáva kontroly. Parlament tiež požaduje vytvorenie európskej siete proti potravinovým podvodom a zavedenie testovania DNA ako štandardného postupu pri kontrolách.

Viac pozornosti by sa podľa poslancov malo venovať aj označovaniu mrazených potravín. Uznesenie tiež vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na povinné označovanie mäsa a rýb.

Vysledovateľnosť potraviny v rámci potravinového reťazca by podľa poslancov zlepšilo povinné označenie krajiny pôvodu. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh na povinné informovanie spotrebiteľov o pôvode mäsa používaného v spracovaných potravinách.

Odradzujúce sankcie

Poslanci tiež odporúčajú členským štátom, aby stanovili sankcie za potravinové podvody vo výške minimálne dvojnásobku odhadovaného zisku z podvodnej činnosti, a trestnoprávne sankcie za podvody, v ktorých je zámerne ohrozované verejné zdravie.

O red

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ministri životného prostredia Európskej únie v pondelok v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, …

Consent choices