Audítori EÚ: Pomoc Bruselu pre strednú Áziu je dobre naplánovaná, ale to je všetko

dobrovoľníci
PHOTO: Flickr.

Z auditu vyplynulo, že Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vyvinuli napriek zložitým podmienkam výrazné úsilie o naplánovanie a vykonanie programu. Výsledkom bolo vo všeobecnosti uspokojivé plánovanie a pridelenie pomoci, realizácia programu bola však pomalá a variabilná. Pomoc prebiehala v rokoch 2007 – 2012 pre Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan.

Komisia prediskutovala priority s partnerskými krajinami a snažila sa zosúladiť svoje výdavkové plány s ich národnými prioritami, pričom sa pri rozdeľovaní pomoci pre jednotlivé krajiny zohľadnila relatívna prosperita. Všetky projekty vybrané na podporu EÚ prispeli k dosahovaniu všeobecných cieľov stanovených v regionálnom strategickom dokumente.

Komisia však poskytla pomoc väčšiemu počtu odvetví, ako jej osvedčený postup

Komisia pri realizácii svojich plánov využila rôzne spôsoby poskytovania pomoci. Vykonávalo sa množstvo malých projektov, čo pre delegácie znamenalo väčšiu administratívnu záťaž. Riadenie programu sťažovala aj rôznorodosť použitých finančných nástrojov a viaceré línie vykazovania, ktoré komplikujú zisťovanie výšky sumy, ktorú EÚ vynaložila na jednotlivé odvetvia a krajiny v Strednej Ázii. Komisia sa navyše nepokúsila vyčísliť celkové administratívne náklady v rámci programu rozvojovej pomoci v Strednej Ázii.

Komisia mohla a mala byť prísnejšia pri riadení programov rozpočtovej podpory v Tadžikistane a Kirgizsku a podporu mala podmieniť konkrétnymi opatreniami na boj proti korupcii. Rozhodnutia o vyplatení pomoci boli založené na záväzkoch partnerských krajín, že zavedú reformy, a nie na dosiahnutom pokroku.

Viac..  Komisia zaregistruje iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu"

Vykonávanie bolo vo všeobecnosti pomalé, no vyskytli sa aj významné výnimky. Regionálne programy nemali skutočne regionálny rozmer. Významný počet z nich pozostával len z nástrojov určených pre viaceré krajiny, ktoré mohli partnerské krajiny individuálne využívať.

Komisia zriadila mechanizmy, ktoré jej umožnia poučiť sa zo skúseností a v budúcnosti zlepšiť svoje programy. Tento proces priniesol užitočné výsledky, hoci v niektorých prípadoch neboli k dispozícii načas a v iných sa odporúčania nezaviedli do praxe. Správy Komisie sa zameriavali skôr na aktivity než na výsledky.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices