Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia nalieha na členské štáty, aby obnovili svoj priemysel

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali zásadný význam priemyslu pri vytváraní pracovných miest a rastu a aby otázky týkajúce sa konkurencieschopnosti priemyslu začlenili do všetkých oblastí politiky. Toto je hlavný odkaz prijatého oznámenia s názvom Za obnovu európskeho priemyslu.

Komisia vyzýva Radu a Parlament, aby prijali návrhy týkajúce sa energetických, dopravných, vesmírnych a digitálnych komunikačných sietí, ako aj aby vykonali a presadzovali právne predpisy na dokončenie vnútorného trhu. Okrem toho sa modernizácia priemyslu musí realizovať prostredníctvom investícií do inovácií, efektívneho využívania zdrojov, nových technológií, zručností a prístupu k financovaniu a musí sa urýchliť využívaním špecializovaných fondov EÚ.

V oznámení sa presadzuje, aby sa v Európe vytvorilo prostredie priaznivejšie pre podnikanie, a to pomocou opatrení na zjednodušenie legislatívneho rámca a zlepšenie efektívnosti verejnej správy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni i na úrovni EÚ. Medzi kľúčové otázky patrí aj ľahší prístup na trhy tretích krajín prostredníctvom harmonizácie medzinárodných noriem, otvorené verejné obstarávanie, ochrana patentov a hospodárska diplomacia.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, vyhlásil: Do roku 2020 by mal byť podiel priemyslu na HDP Európy vo výške 20 %, no od tohto cieľa je Európa stále veľmi vzdialená. To je dôvod, prečo musí byť konkurencieschopnosť priemyslu na prvom mieste politického programu zasadnutia Európskej rady v marci 2014. Prostredníctvom dnešnej iniciatívy Komisia vysiela jasný signál, že na vytvorenie nových pracovných miest je nevyhnutná okamžitá reindustrializácia a modernizácia nášho hospodárstva. Na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni je potrebný silný záväzok, ktorým sa zabezpečí súdržnosť a prioritizácia všetkých našich nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Priemyselná stratégia musí zahŕňať mnohé ďalšie odvetvia, keďže sú stále previazanejšie a majú značný vplyv na úspech priemyslu.“

Priemyselná základňa podmienkou pre rast a zamestnanosť

Viac..  ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Európa sa postupne dostáva z najdlhšej recesie vo svojej histórii, ktorá zdôraznila význam silného priemyselného odvetvia pre hospodársku odolnosť. Úloha priemyslu v Európe presahuje rámec výrobného odvetvia a siaha od surovín a energetiky až po podnikateľské služby (napr. logistika), spotrebiteľské služby (napr. záručný a pozáručný servis pre tovar dlhodobej spotreby) alebo cestovný ruch. Na priemysel pripadá viac než 80 % európskeho vývozu a súkromnej výskumnej a inovačnej činnosti a jeho význam je oveľa väčší, než ukazuje jeho podiel na HDP. Takmer každý štvrtý zamestnanec v súkromnom sektore je činný v priemysle, a to často na vysoko kvalifikovanom pracovnom mieste, pričom každé ďalšie pracovné miesto vo výrobe vytvára 0,5 až 2 pracovné miesta v iných odvetviach. Podiel výroby na HDP EÚ, ktorý naďalej klesá a v lete 2013 dosiahol úroveň 15,1 %, je však veľmi vzdialený od cieľa vo výške 20 % pre rok 2020, ktorý stanovila Komisia v roku 2012.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices