Zabudli ste sa odhlásiť zo sociálnej siete? Podľa zastaraných pravidiel EÚ môžu informácie o vás uchovávať tretie strany

pc
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Únia nalieha na dosiahnutie pokroku v oblasti modernizácie európskych pravidiel ochrany údajov z roku 1995, snaží sa zlepšiť práva na ochranu súkromia v online prostredí a uľahčiť podnikanie.

Výsledkom reformy by bol jediný právny rámec platný v celej EÚ. Cieľom reformy je zjednodušiť a štandardizovať nariadenia z roku 1995, ktoré jednotlivé členské štáty doteraz implementovali rôznymi spôsobmi.

Občania by získali jednoduchší prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo byť zabudnutý, ktoré im umožní vymazať tie informácie, na ktorých uchovávanie už nebudú existovať zákonné dôvody.

Vnútroštátne orgány na ochranu údajov by získali právo finančne postihovať spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá. Zlepšila by sa aj ochrana osobných údajov zhromaždených na účely presadzovania práva.

Riešenie obáv

9 z 10 Európanov uvádza, že sú znepokojení mobilnými aplikáciami, ktoré zhromažďujú osobné údaje bez ich súhlasu. 7 z 10 má obavy z toho, ako môžu spoločnosti použiť informácie, ktoré zverejnia. Posilnenie ochrany údajov by mohlo pomôcť čiastočne obnoviť ich dôveru.

Európska komisia v januári 2012 predložila návrh právnych predpisov, ktorý však najskôr musia schváliť zákonodarné orgány Únie, Parlament a Rada EÚ. Očakáva sa, že by sa tak mohlo stať do konca tohto roka.

Viac..  Martin Hojsík: Potrebujeme zabezpečiť, aby v celej EÚ mali občania prístup k slobodným médiám

EÚ zároveň rokuje o opatreniach na obnovenie dôvery v dátové toky medzi Úniou a USA.

Právo na ochranu údajov

Osobné údaje zahŕňajú všetko – od adresy po zdravotné záznamy alebo príspevky na sociálnych sieťach. Charta základných práv zaručuje občanom Únie právo na ochranu osobných údajov.

Výhody pre podniky

Jedným z cieľov návrhov je znížiť administratívne náklady pre podniky s odhadovanými úsporami vo výške 2,3 miliardy EUR ročne.

Zároveň by sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých uplatnením rovnakých pravidiel o ochrane údajov na všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich sídlo.

Určité výnimky sa budú vzťahovať na malé a stredné podniky s cieľom znížiť ich finančné zaťaženie.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices