Brusel chce, aby sa občania EÚ mohli zúčastniť volieb aj mimo svojej domovskej krajiny

voľby
PHOTO: Flickr.

Európska komisia vydala usmernenia členským štátom, ktoré majú stanovené predpisy vedúce k strate práva voliť v celoštátnych voľbách iba preto, že si ich občania uplatnili svoje právo na voľný pohyb v rámci EÚ. Režim s týmto dôsledkom má momentálne päť členských štátov (Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo). Hoci na základe platných zmlúv EÚ môžu členské štáty stanoviť, kto bude mať právo voliť v celoštátnych voľbách, postupy súvisiace s odobratím volebného práva môžu negatívne zasiahnuť právo na voľný pohyb v EÚ. Takéto postupy súvisiace s odobratím volebného práva sú v rozpore so základným predpokladom občianstva EÚ, ktoré má občanom EÚ poskytovať ďalšie práva, nie ich o ne pripravovať.

„Právo voliť je jedným zo základných politických práv občianstva. Je súčasťou samotnej podstaty demokracie. Odoprením práva voliť v prípade presťahovania sa do inej krajiny EÚ trestáme občanov za to, že sa rozhodli uplatniť svoje právo na voľný pohyb. Takéto postupy by z nich mohli urobiť občanov druhej kategórie,“ vyjadrila sa podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

„V listoch, petíciách a dialógoch s občanmi nám dali občania jasne najavo, že tento problém je pre nich veľmi dôležitý. Preto sa Komisia v Správe o občianstve EÚ za rok 2013 zaviazala v tejto súvislosti konať. Dnes už si robíme svoju časť práce. Vyzývame členské štáty, aby preukázali väčšiu flexibilitu a vydávame spomenutým piatim krajinám primerané usmernenia, aby umožnili občanom figurovať na zozname voličov vo svojej domovskej krajine. Dúfam, že členské štáty sú pripravené konať v tejto konkrétnej veci, pretože odobratie volebného práva je pre dotknuté osoby zásadným problémom,“ dodáva Redingová.

Viac..  Európski liberáli odsúdili účasť Babiša na konferencii konzervatívcov v Maďarsku

Päť členských štátov má v súčasnosti zavedené pravidlá, ktoré vedú k strate práva voliť v dôsledku toho, že občan istý čas býva v zahraničí (Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo). Tieto pravidlá sa však značne líšia: kým Cyperským občanom je odopreté voliť, ak nebývali na Cypre aspoň šesť mesiacov pred voľbami, občania Spojeného kráľovstva musia v priebehu posledných 15 rokov uviesť pri zápise k voľbám adresu v Spojenom kráľovstve, aby si právo voliť zachovali (pozri prehľad v prílohe).

Iné členské štáty povoľujú svojim občanom ponechať si právo voliť, ak dodržia určité podmienky, napríklad Rakúsko vyžaduje od svojich občanov žijúcich v zahraničí, aby si pravidelne obnovovali registráciu v zozname voličov, Nemecko zase požaduje, aby občania boli oboznámení s vnútroštátnou politickou situáciou a boli ňou dotknutí alebo bývali v Nemecku aspoň tri mesiace počas posledných 25 rokov.

Hlavný dôvod odobratia volebného práva – odlúčenie občanov žijúcich v zahraničí od svojej domovskej krajiny – sa v dnešnom prepojenom svete zdá zastarané.

O red

Odporúčame pozrieť

volby

Granty pre neziskové organizácie: Mobilizácia občanov pred európskymi voľbami 2024

Európsky parlament vyhlásil grantovú výzvu pre neziskový sektor s cieľom mobilizovať voličov pred európskymi voľbami 2024 …

Consent choices