Ako vznikajú európske zákony: so svojím návrhom môžete prísť aj vy!

paragraf
PHOTO: Flickr.

Hoci sa môže zdať, že všetky európske zákony sa „uvaria“ v Európskom parlamente, nie je to celkom pravda. Návrh zákona môže prísť z ktoréhokoľvek členského zákona EÚ a dokonca aj od občanov! Skôr, ako sa však legislatívny návrh stane zákonom Únie, čaká ho dlhá cesta. Obrazne povedané – viacero úrovní a dokonca bonusové kolá.

Proces, nazývaný „riadny legislatívny postup“ sa začína v Európskej komisii. Každý týždeň tu rozhodne kolégium komisárov o tom, ktoré legislatívne návrhy predloží na vyjednávanie. Prvotná myšlienka môže prísť od Parlamentu, Európskej centrálnej banky, Európskej investičnej banky a ako sme už spomínali, aj od niektorého z členských štátov a od bežných ľudí. Návrh musí dostať zelenú; potom sa začína nasledovný proces:

Krok 1 – prvé čítanie. Návrh sa pošle Rade i Parlamentu. V ňom určerný spravodajca vypracuje návrh správy, ktorý predstavuje stanovisko parlamentu. Následne príslušný výbor správu prerokuje a hlasuje o nej i prípadných pozmeňujúcich návrhoch. Napokon návrh predložia na diskusiu v pléne. Poslanci zákon buď prijmú alebo ho pozmenia.

Medzitým už rada pripravuje svoje stanovisko k danému návrhu. Môže ho rovno prijať – čím sa návrh stane zákonom – alebo ho pozmení a nové znenie odošle do Parlamentu.

Krok 2 – druhé čítanie. Prichádza na rad v prípade, že dôjde k pozmeňovacím návrhom. Poslanci EP majú tri možnosti: odsúhlasia nový návrh Rady a zákon je na svete; okamžite návrh zamietnu a zákon je neplatný; alebo pozmenia návrh Rady – a ten poputuje na ďalšie druhé čítanie, avšak tentoraz v Rade. Pokiaľ Rada súhlasí so zmenami, ktoré urobil Parlament, zákon je prijatý. Ak nie… prichádza na rad ďalší krok.

Viac..  Štúdia: obchod EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ

Bonusové kolo – zmierovací postup. V tomto bode si Rada a Parlament prestanú posielať návrhy a rovno sa stretnú ich zástupcovia. Spoločne vypracujú nový text, akceptovateľný pre obe strany. Musia to stihnúť do šiestich týždňov. Do hry vstupuje už aj Európska komisia, ktorá sa snaží obe pozície zladiť. Pokiaľ sa však dohoda nepodarí, cesta potenciálneho zákona sa tu končí.

Krok 3 – Tretie čítanie. Prichádza na rad v prípade, že sa zástupcovia EP a Rady predsa len dohodnú. Pozmeňovacie návrhy sú tu už vylúčené. Na prijatie zákona je potrebné „áno“ Európskej rady i Európskeho parlamentu.

Pozrite si video, v ktorom je celý proces vysvetlený podrobne na princípe videohry:

O nin

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices