Jednotný európsky patent má ušetriť kopu peňazí. Má však aj svoje nevýhody

úrad
PHOTO: Flickr.

Menej nákladná, jednoduchšia a efektívnejšia patentová ochrana pre podniky v EÚ. To predstavuje jednotný európsky patent, ktorého podoba sa vykryštalizovala ešte v polovici roka 2012. Rokovalo sa o tom neuveriteľných tridsať rokov. Posledný úsek cesty k realizácii dohody je ale poriadne strmý.

Nový systém však sľubuje racionalizáciu nákladov, ktoré dnes môžu predstavovať aj 32 tisíc eur za patent. A to je pre také malé a stredné podniky absolútne nemysliteľný výdavok. Prečo je to tak?

Príkladom, ako to fungovalo doteraz, môže byť nadnárodná spoločnosť Novozymes so sídlom v Dánsku. Podniká vo sfére výskumu a inovácií – venuje sa výrobe enzýmov. Ročný obrat firmy predstavuje vyše jeden a pol miliardy eur. Na patenty vynaloží státisíce. „V Európe podávame žiadosti v rôznych krajinách, závisí to od patentu,“ vysvetľuje Thomas Stendfeld Batchelor, viceprezident spoločnosti. „Hrubý odhad je asi pol milióna ročne len za poplatky a ceny za preklad. To sú dosť vysoké sumy, ak chcete preniknúť do iných krajín.“

Súčasný systém je totiž nastavený tak, že treba preložiť patent do jazyka každej krajiny, kde chce firma svoj produkt ponúkať na trhu. Ak ho teda chce patentovať vo všetkých 28 členských štátoch, musí ho nechať preložiť do úradného jazyka každej krajiny a potom ho podať na príslušnom patentovom úrade v krajine. Práve takto sa náklady vyšplhajú na 32 až 36 tisíc eur. Na porovnanie – v USA na to firmám stačí 2000 eur.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nová regulácia GMO nie je dobre pripravená, stále nepoznáme dosahy na človeka

„Celkovo máme viac ako sedemtisíc patentov, pričom každý rok podáme stovku patentov, teda ako nových objavov,“ dopĺňa Batchelor. „V novom systéme by sme si častejšie zvolili širšiu európsku ochranu, aby sme mohli priniesť objavy aj na tie trhy, kde možno dnes nie sme.“

Vďaka jednotnému európskemu patentu by Novozyme podával iba jeden patent pre všetky štáty cez európsky patentový úrad – medzinárodný orgán nezávislý od EÚ. Keďže oficiálnymi jazykmi sú angličtina, nemčina a francúzština, patent by stál iba 4000 eur. Európske podniky teda nebudú musieť podávať žiadosť o patent vo všetkých členských štátoch, ale na jedinom mieste.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští a táto zmena má aj svoje úskalia. Aké, to sa dozviete z videa:

O nin

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices