Nezamestnaný Slovák je na úrade práce evidovaný v priemere 2,5 roka. Je to trikrát dlhší čas ako priemer OECD

Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou mierou nezamestnanosti. Na konci roka 2013 bolo podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bez práce 13,5 % ekonomicky aktívnych Slovákov. Veľké množstvo nepracujúcich má negatívny vplyv nielen na samotných nezamestnaných jednotlivcov a ich najbližších, ale aj na našu ekonomiku. Ľudia bez práce majú totiž dopad na nižšiu spotrebu domácností a teda nižšie tržby obchodníkov, ale aj na nižšie daňové príjmy štátu a naopak vyššie výdavky na sociálne dávky. Špecifickým problémom nášho trhu práce je však dlhodobá nezamestnanosť. Vyše polovica nezamestnaných Slovákov je na úrade práce evidovaná viac ako jeden rok. V priemere strávi nezamestnaný Slovák na úrade práce až dva a pol roka.

Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných na Slovensku od krízového roka 2009 postupne narastá. Po masívnom prepúšťaní spôsobenom krízou pribudlo na našich úradoch práce množstvo čerstvých nezamestnaných, ktorí ak si nenašli inú prácu, sa časom zaradili do kategórie dlhodobo nezamestnaných. Ľudia, ktorí sú bez práce dlhé mesiace či dokonca roky, strácajú pracovné návyky a pre zamestnávateľov sa tak stávajú menej atraktívnymi.

Najkratšie, a to len niečo vyše 2 mesiace, sú v priemere bez práce nezamestnaní Austrálčania. Menej ako pol roka trvá nájdenie si novej práce aj nezamestnaným Kanaďanom. Dôvodom takto krátkej doby evidencie na úradoch práce je podľa nášho názoru jednak zdravý pracovný trh s nízkou mierou nezamestnanosti [okolo 6 % až 7 %], ale aj spôsob nastavenia podpory a dávok pre ľudí bez práce.

V roku 2012 bol nezamestnaný Slovák evidovaný na úrade práce v priemere až 30 mesiacov. Spomedzi ekonomík, za ktoré boli údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj [OECD] dostupné, je to jednoznačne najviac. Dlhý čas ale trávia na úradoch práce aj nezamestnaní Maďari, Česi a Švajčiari a to takmer jeden a pol roka. Priemerný čas trvania nezamestnanosti v krajinách OECD je pritom rovných 10 mesiacov.

Viac..  Vladimír Bilčík: Nielen Rusi sa snažia ukryť svoje majetky, musíme mať pravidlá na ich habanie

Zaujímavo vyznieva fakt, že slovenskí muži sú v priemere na úradoch práce evidovaní o mesiac dlhšie než ženy. Väčšie rozdiely sú ale badateľné v porovnaní trvania nezamestnanosti medzi jednotlivými vekovými kategóriami a to predovšetkým medzi mladšími ročníkmi

Spomedzi nezamestnaných Slovákov sú na úradoch práce najdlhšie, až cca 33 mesiacov, evidovaní ľudia nad 55 rokov. To nie je až tak prekvapujúce vzhľadom na fakt, že v prípade takýchto nezamestnaných sa snúbia hneď dva znevýhodňujúce faktory – dlhý čas bez práce a preddôchodkový vek.

Naopak, najrýchlejšie si prácu dokážu nájsť nezamestnaní Slováci vo veku do 19 rokov. Aj takýmto chlapcom to však trvá až takmer jeden a pol roka. Práve v tejto vekovej kategórii ale svieti najväčší rozdiel v súboji pohlaví. Mladé nezamestnané Slovensky vo veku do 19 rokov sú totiž bez práce v priemere až celé dva roky.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices