Prvá správa Európskej komisie o korupcii na Slovensku: Sme ďaleko za priemerom EÚ!

parlament
NR SR, Bratislava. PHOTO: Flickr.

BRATISLAVA – Obyvatelia Slovenska existenciu korupcie vnímajú výraznejšie v porovnaní s priemerom za celú Európsku úniu. O tom, že v krajine je korupcia rozšírená, je presvedčených 90 percent občanov Slovenska. Konštatuje sa to v prvej správe Európskej komisie (EK) o boji proti korupcii, podľa ktorej tento názor v rámci celej EÚ zastáva 76 percent obyvateľov.

21 % Slovákov sa stretlo s korupciou

Zo správy ďalej vyplýva, že až 21 percent občanov Slovenska sa v ostatných 12 mesiacoch osobne stretlo s korupciou, alebo boli svedkami korupcie. Na Slovensku považuje korupciu za prekážku v podnikaní 66 percent zástupcov podnikateľov. EK vo svojej správe ďalej konštatuje, že Slovensko vynaložilo značné úsilie na zlepšenie protikorupčného právneho rámca pre trestné právo a verejné obstarávanie.

Viacero faktorov však obmedzuje účinnosť protikorupčných opatrení, a to problémy s právnymi predpismi, pocit chýbajúcej nezávislosti zložiek súdnictva a úzke prepojenie medzi politickou a podnikateľskou elitou, uvádza sa v správe. EK navrhuje, aby Slovensko posilnilo nezávislosť súdnictva a aby predovšetkým presne vymedzilo kritériá, na základe ktorých možno predsedov a podpredsedov súdov odvolať z funkcie.

Zlepšenie transparentnosti

Komisia takisto navrhuje, aby sa zlepšila transparentnosť financovania politických strán na miestnej a regionálnej úrovni. Pokiaľ ide o zneužívanie fondov EÚ, komisia odporúča, aby sa posilnili mechanizmy kontroly s cieľom predchádzať vzniku konfliktov záujmov. Ako sa ďalej uvádza v správe, korupcia v členských štátoch Európskej únie znamená pre európske hospodárstvo náklady vo výške približne 120 mld. eur ročne.

Viac..  Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Správa ukazuje, že korupcia si vo všetkých členských štátoch zaslúži väčšiu pozornosť. Dokazujú to výsledky prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov v súvislosti s korupciou. Viac ako polovica Európanov (56 percent) si myslí, že úroveň korupcie v ich krajine za uplynulé tri roky vzrástla. Každý dvanásty Európan (8 percent) uviedol, že v ostatných 12 mesiacoch zažil korupciu alebo bol jej svedkom.

Korupcia podkopáva dôveru občanov

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová uviedla, že korupcia podkopáva dôveru občanov v demokratické inštitúcie a právny štát, poškodzuje európske hospodárstvo a pripravuje štáty o veľmi potrebné príjmy z daní. Dodala, že členské štáty v oblasti boja proti korupcii dosiahli pokrok, ale správa Európskej komisie naznačuje, že je ešte potrebné vyvinúť ďalšie úsilie.

Vo svetovom rebríčku z decembra 2012 o vnímaní korupcie, ktorú robilo Transparency International sa Slovensko umiestnilo na 62. mieste. Spomedzi štátov Európskej únie je to 5. najhoršie umiestnenie. Horšie skončili Rumunsko, Taliansko, Bulharsko a Grécko.

Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

nasilie

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a …

Consent choices