Je toto normálne? Priemerný obyvateľ EÚ vyprodukuje 5 ton odpadu ročne

odpadky
PHOTO: Flickr.

V roku 2010 sa v EÚ vyprodukovalo celkovo 2 520 miliónov ton odpadu, čo je v priemere 5 ton na obyvateľa ročne. Z odhadov Štúdie vypracovanej pre Európsku komisiu vyplýva, že úplné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch by ročne prinieslo úsporu 72 miliárd EUR, ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie EÚ by sa zvýšil o 42 miliárd EUR a do roku 2020 by sa vytvorilo viac než 400 000 nových pracovných miest.

Kampaň proti plytvaniu odpadom v záverečnej fáze

V záverečnej fáze kampane „Prebudená generácia“ (Generation Awake) sa Európska komisia zameriava na environmentálne, hospodárske, sociálne a osobné následky neudržateľného využívania zdrojov. Cieľom kampane je informovať spotrebiteľov o tom, ako sa ich spotrebiteľské návyky prejavujú na prírodných zdrojoch, a ilustrovať prínosy zmeny takéhoto správania. Je založená na plne interaktívnej webovej stránke k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Animované postavičky na nej poukazujú na dôsledky našich každodenných nákupných rozhodnutí.

Napriek recyklačným cieľom na úrovni EÚ a úspechom v určitých oblastiach sa európsky odpad stále zďaleka nezhodnocuje tak, ako by mohol.

Stránka Generation Awake nabáda návštevníkov, aby objavili hodnotu odpadu, pričom ukazuje, ako ho možno miesto vyhodenia znova použiť, recyklovať, zamieňať či opraviť.

Viac..  Nakupujete len eko a bio produkty? Europoslanci zatočia so zneužívaním tejto značky

V odpadoch sa často nachádzajú hodnotné materiály, ktoré možno vrátiť do hospodárskeho systému. Hospodárstvo Európskej únie dnes pre nevhodné nakladanie s odpadom prichádza o značnú časť potenciálnych druhotných surovín. V roku 2010 sa v EÚ vyprodukovalo celkovo 2 520 miliónov ton odpadu, čo je v priemere 5 ton na obyvateľa ročne. Znížením objemu vzniknutého odpadu, jeho viacnásobným použitím a recykláciou môžeme všetci prispieť k dynamickému hospodárstvu a zdravému životnému prostrediu. Ušetria sa tak environmentálne i hospodárske zdroje, čo Európu posunie bližšie k modelu hospodárenia s uzavretým cyklom, kde sa zdroje a výrobky v maximálnej miere zhodnocujú ich opravou, opakovaným používaním, opätovným spracovaním a recykláciou.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices