Európska komisia chce priniesť mlieko a ovocie do škôl, Slovensko dostane státisíce EUR

mlieko
PHOTO: Flickr.

Európska komisia zverejnila návrh na zlúčenie dvoch v súčasnosti samostatných programov – programu podpory konzumácie mlieka v školách a programu podpory konzumácie ovocia v školách – do jedného rámca. Vo svetle klesajúcej konzumácie týchto výrobkov medzi deťmi je cieľom návrhu účinnejšie riešenie nevhodnej výživy, posilnenie vzdelávacích prvkov oboch programov a podpora boja proti obezite. Mottom kampane je „Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“. Tento posilnený program dodávok výrobkov poľnohospodárskych podnikov do škôl sa viac zameriava na výchovné opatrenia, ktorými sa má zvýšiť povedomie detí o zdravých stravovacích návykoch, možnostiach výberu z dostupných poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o otázkach udržateľnosti, ekológie a plytvania jedlom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş vyhlásil: Navrhovanými zmenami chceme nadviazať na existujúce programy, zvrátiť pokles konzumácie týchto výrobkov a zvýšiť povedomie detí o ich potenciálnom prínose. Opatrenie je dôležité na dosiahnutie trvalej zmeny stravovacích návykov detí a zvýšenie informovanosti o zásadných otázkach, ktorým naša spoločnosť čelí. Zároveň dúfam, že bude skvelou príležitosťou posilniť vzťah medzi poľnohospodármi a deťmi, ich rodičmi a učiteľmi – najmä v mestských oblastiach.

Nový program bude mať spoločný právny a finančný rámec, čím sa zlepšia a zjednodušia požiadavky na spravovanie oboch súčasných programov. Tento spoločný rámec zníži riadiace a organizačné zaťaženie vnútroštátnych orgánov, škôl i dodávateľov, čo zvýši efektívnosť programu. Účasť na programe je pre členské štáty dobrovoľná a budú si môcť vybrať, ktoré výrobky chcú distribuovať.

Podľa europoslankyne Kataríny Neveďalovej je podpora konzumácie mlieka a ovocia výborným nápadom. „Deti budú mať možnosť nenásilne si „zvyknúť“ na tento pozitívny stravovací návyk a prirodzene budú v ňom pokračovať. Som rada, že ide aj o podporu ďalších mliečnych produktov, ako napríklad jogurtov a syrov, čiže každý si v tom nájde to svoje obľúbené. Takisto väčšia konzumácia ovocia u detí je potrebná. V konečnom dôsledku podporíme aj našich slovenských producentov ovocia, mlieka a mliečnych výrobkov,“ hovorí Neveďalová pre EuropskeNoviny.sk

V minuloročnej dohode o budúcich výdavkoch EÚ sa naplánovalo, že nový program bude mať po odsúhlasení rozpočet vo výške 230 miliónov EUR (150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 80 miliónov EUR na mlieko). V rozpočte na rok 2014 je na projekt vyčlenených 197 miliónov EUR (122, a 75 miliónov EUR).

Viac..  Peter Pollák: Chcú, aby sme boli hlúpi?

Program podpory konzumácie mlieka v školách bol zriadený v roku 1977 a program podpory konzumácie ovocia v školách v roku 2009. Oba programy využíva ročne takmer 30 miliónov detí (vyše 20 miliónov v prípade mlieka a 8,5 milióna v prípade ovocia). Vzhľadom na klesajúci strednodobý trend konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka a nové výzvy v oblasti výživy sa zdá, že potreba týchto programov je v súčasnosti ešte naliehavejšia. Vo väčšine krajín konzumácia ovocia a zeleniny u detí klesá a zostáva pod úrovňou odporúčaného denného príjmu. Konzumácia mlieka klesá tiež a deti sa skôr orientujú na výrobky s vysokým stupňom spracovania. Reálnym problémom je nadváha a obezita: podľa odhadov svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 trpí v EÚ približne každé tretie dieťa vo veku 6 až 9 rokov nadváhou alebo obezitou. Vzostup je rýchly: podľa odhadov na rok 2008 to bolo ešte každé štvrté dieťa.

Program Európskej komisie a Slovensko

V programe „školské mlieko“ sú zapojené všetky členské krajiny, v rokoch 2011/2012 išlo na tento program na Slovensku573 000 Eur.

V „ovocnom programe“ je zapojených 25 členských krajín.

Program podpory konzumácie mlieka v školách bol zriadený v roku 1977 a program podpory konzumácie ovocia v školách v roku 2009. Oba programy využíva ročne takmer 30 miliónov detí (vyše 20 miliónov v prípade mlieka a 8,5 milióna v prípade ovocia).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices