Vyššie odškodné pri cestovaní lietadlom v EÚ! Tu je podrobný prehľad

lietadlo
PHOTO: Flickr.

Väčšia pravdepodobnosť odškodnenia cestujúcich, ktorých let má meškanie a ktorí uviazli na letisku, a jasnejšie pravidlá vybavovania sťažností klientov. Aj to by mala priniesť nová legislatíva, ktorú v stredu v prvom čítaní schválil Európsky parlament.          

„Práva cestujúcich v leteckej doprave sa týkajú prakticky všetkých občanov Európskej únie. Je to príbeh Dávida s Goliášom, nakoľko iba 2% cestujúcich sa po podaní sťažnosti dočkajú kompenzácie. Verím, že text, ktorý sme schválili, prináša rozumnú rovnováhu medzi záujmami leteckých spoločností a právami cestujúcich. Na jednej strane sme posilnili ochranu spotrebiteľa, na druhej strane sme zachovali flexibilitu, ktorú toto odvetvie potrebuje,“ uviedol spravodajca Georges Bach (EPP, LU).

Poslanci jeho správu schválili pomerom hlasov 580 (za): 41 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania).

Podľa navrhovaných pravidiel by mali letecké spoločnosti vyčleniť na každom nimi využívanom letisku kontaktnú osobu, ktorá bude cestujúcich informovať o ich právach a postupoch podávania sťažností, poskytovať im pomoc, napríklad v súvislosti s presmerovaním ich letu, a vyplácať náhrady. Mala by tiež prijímať sťažnosti klientov, a to aj v súvislosti so stratenou alebo poškodenou batožinou.

Zmena letového poriadku

V prípade meškania letu by mal letecký dopravca povinnosť informovať klienta do 30 minút po pôvodne plánovanom čase odletu o tom, či mu zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb.

Cestujúcim s obojsmernou letenkou by nemal byť odmietnutý nástup na spiatočnú cestu ani v prípade, že nevyužijú cestu tam.

Batožina

Cestujúci by mali byť informovaní o maximálnej povolenej prepravovanej batožine už na začiatku rezervačného procesu. Zároveň by im malo byť umožnené zobrať si na palubu lietadla nad rámec povolenej príručnej batožiny a bez akéhokoľvek doplatku kabát, kabelku a jednu štandardizovanú tašku s nákupmi z letiska.

Sťažnosti

Pokiaľ by letecká spoločnosť nezareagovala na sťažnosť v rámci dvoch mesiacov od momentu jej podania, bolo by to považované za uznanie nároku cestujúceho. Ak by sa dopravca odvolal na mimoriadne okolnosti, pri ktorých letecké spoločnosti nie sú povinné uhradiť kompenzáciu, cestujúcemu by musel poskytnúť podrobné písomné vysvetlenie. Navrhované pravidlá obsahujú úplný zoznam takýchto okolností, medzi ktoré patrí napríklad poškodenie lietadla spôsobené nárazom vtákov, politické nepokoje alebo nepredvídateľné pracovné spory na strane leteckého prepravcu alebo poskytovateľov súvisiacich služieb.

V prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, akou bolo napríklad rozšírenie oblaku sopečného popola nad Európou v roku 2010, by bola zodpovednosť dopravcov platiť za ubytovanie cestujúcich obmedzená na päť dní.

Úpadky

Parlament v rámci navrhovaných pravidiel presadzuje požiadavku na vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia, ktorý by umožnil repatriáciu cestujúcich v prípade úpadku leteckej spoločnosti.

Lepšia vynútiteľnosť

Vnútroštátne orgány by mali disponovať dostatočnými právomocami na účinné ukladanie sankcií leteckým spoločnostiam, ktoré porušia práva cestujúcich. Zároveň by mali posudzovať, do akej miery pomáhajú cestujúcim v prípade meškania alebo zrušenia letov.

Reakcie slovenských europoslancov

„Práva cestujúcich sú oblasťou, kde spoločné európske pravidlá majú zmysel. Doteraz pre leteckých pasažierov platia iné pravidlá v iných krajinách, pričom tento sektor je z podstaty medzinárodný. Budem rád, keď sa cestujúci budú môcť svojich práv domáhať všade rovnako. Únia je tu predsa pre ľudí,“ vyhlásil poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Súčasná úprava neposkytuje cestujúcim dostatočnú ochranu a istotu. Pravidlá sú nejasné a tzv. právne diery umožňujú leteckým spoločnostiam vyhnúť sa zodpovednosti a beztrestne sa uchyľovať k nekalým praktikám. Podporujem posilnenie práv cestujúcich a zavedenie štandardizovaného formulára sťažností vo všetkých jazykoch EÚ,“ vyhlásil poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK)

„Aj keď sa praktiky niektorých leteckých spoločností javia byť v poriadku, z osobnej skúsenosti mnohí z nás vedia, že to tak nie je.  Často sa napríklad vyhovárajú na ‚vyššiu moc‘, aby nemuseli platiť náhrady cestujúcim. Teraz tomu, verím, zabránime. Považujem za nevyhnutné zvýšiť transparentnosť a zlepšiť prístup k informáciám,“ vyhlásila poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices