Eurofondy pre rekonštrukciu Starého mosta v Bratislave sú už k dispozícii

starý most
Starý most, Bratislava. PHOTO: Flickr.

Bratislava (7. februára 2014) – Projekt výstavby električkovej trate do bratislavskej Petržalky už má zabezpečené financovanie cez eurofondy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt.

„Vďaka peniazom z Európskej únie sa už o necelé dva roky významne zlepší doprava medzi pravým a ľavým brehom Dunaja. Žiadosť o potvrdenie pomoci na projekt rekonštrukcie Starého mosta bola zaslaná do Bruselu, spolu s  odporučením od technických expertov Európskej komisie (JASPERS),“ povedal minister dopravy J. Počiatek.

Projekt za vyše 75 miliónov eur je prvou fázou budovania nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Aj na druhú časť projektu, dobudovanie električkovej trate v úseku Bosáková – Janíkov dvor, sa Slovensko bude uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré budú k dispozícii od roku 2014.

Výstavbu električkovej trate do Petržalky odštartoval eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn spolu s ministrom dopravy J. Počiatkom 2. decembra minulého roku.

V prioritnej osi č. 4 Operačného programu Doprava (OPD) sú projekty na budovanie integrovaných dopravných systémov pre Bratislavu a Košice. Sú medzi nimi napr. projekty nákupy trolejbusov, električiek, prímestských vlakov, rekonštrukcie električkových tratí či vybudovanie električkovej trate do Petržalky. V OPD je aktuálne zazmluvnených už viac ako 93 percent vyčlenených financií, čo je 3 543 809 175 eur.

Viac..  Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

Fakty o projekte Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica

– doba výstavby: 24 mesiacov

– projekt patrí do prioritnej osi č. 4 OPD

– maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD: 68,9 mil. eura

– celkové náklady na projekt: 76 829 856,91 eura

– oprávnené náklady na projekt: 74 098 690,00 eura

– z  toho EÚ zdroj: 62 983 886,50 eura

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices