Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament chce zlikvidovať problémové banky

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg.
PHOTO: © European Union, 2014

Poslanci, ktorí rokujú s členskými štátmi o finálnom znení nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií bánk, získali pre svoju vyjednávaciu taktiku vo štvrtok presvedčivú podporu Európskeho Parlamentu. V rozprave pred hlasovaním lídri politických skupín kritizovali stanovisko Rady, ktoré podľa nich vedie k strate drahocenného času.

Poslanci potvrdili pôvodný mandát na rokovania s Radou o poslednom kúsku legislatívnej skladačky potrebnej na ustanovenie bankovej únie pomerom hlasov 441 (za): 141 (proti): 17 (zdržalo sa hlasovania).

Parlamentní vyjednávači vedení Elisou Ferreirou (S&D, PT) počas rokovaní s gréckym predsedníctvom Rady EÚ poukazovali na značné nedostatky pozície, ktorú zastávali členské štáty. Ich postoj podľa poslancov ohrozuje základný cieľ novej legislatívy – aby daňoví poplatníci neboli prví, kto bude znášať náklady na záchranu problémových bánk. Najväčšie nevýhody systému, ktorý presadzujú členské štáty, predstavuje príliš zložitý a spolitizovaný proces rozhodovania o likvidácii upadajúcich bánk a fond financovaný bankami, ktorý by  podľa poslancov v prvých rokoch fungovania len ťažko dokazoval svoju dôveryhodnosť.

Tím parlamentných vyjednávačov znepokojuje aj želanie členských štátov vniesť do mechanizmu prvky medzivládneho rozhodovania, na ktoré nie je podľa poslancov z právneho hľadiska pádny dôvod.

Predseda EP Martin Schulz vo štvrtok počas druhej plenárnej rozpravy na túto tému vyhlásil, že požiada o mimoriadne zasadnutie Rady ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), ktoré by malo byť zvolané pred pôvodne plánovaným zasadnutím 17. februára. Cieľom tejto iniciatívy je zabrániť dvojtýždňovému oneskoreniu rokovaní.

Mandát v kocke

Parlamentný mandát na rokovania, ktorý pôvodne zadefinoval výbor EP pre hospodárske a menové veci v decembri a ktorý vo štvrtok potvrdil Parlament, požaduje štíhly rozhodovací proces schopný pristúpiť k likvidácii banky v priebehu víkendu. Kľúčové úlohy zveruje bankovému dohľadu a orgánu zodpovednému za riešenie krízových situácií s cieľom vyhnúť sa politickej paralýze, ktorá by mohla nastať pri rozhodovaní o zatvorení banky. V snahe zabezpečiť rovnováhu medzi aktivitami na úrovni EÚ a v rámci členských štátov mandát požaduje rozšírenie právomocí Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, v ktorej by mali mať zastúpenie všetky vnútroštátne krízové orgány.

Viac..  EÚ formou finančných záruk podporí IFC v jej úsilí o rekonštrukciu Ukrajiny

Súčasťou mandátu je tiež požiadavka, aby bankami financovaný fond na riešenie krízových situácií bánk mohol byť v prvých rokoch svojej existencie financovaný aj prostredníctvom pôžičiek. Zvýšila by sa tak jeho palebná sila a dôveryhodnosť, až kým – desať rokov po ustanovení – nedosiahne cieľovú úroveň financovania. Všetky pôžičky fondu by mali byť splatené bankami, a to nad rámec ich ročných príspevkov. Mandát tiež predpokladá definovanie fondu tak, aby zabezpečil rovnaké zaobchádzanie a právo na prístup pre všetky banky.

Ďalšie podrobnosti o obsahu parlamentného mandátu získate po kliknutí na odkaz napravo od textu tlačovej správy.

Tímy vyjednávačov Parlamentu a Rady budú pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť dohodu na finálnom znení nariadenia. Parlamentní vyjednávači sa zároveň zúčastňujú na súbežných rokovaniach na medzivládnej úrovni o zriadení fondu pre riešenie krízových situácií bánk.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices