Európsky parlament chce rapídne zníženie emisií v EÚ

emisie
PHOTO: Flickr.

Európsky parlament vyzval na 40% zníženie emisií skleníkových plynov, 30% podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a 40% energetickú účinnosť v EÚ do roku 2030. Tieto ciele by mali byť záväzné. Návrhy Európskej komisie ohľadom politiky EÚ v oblasti klimatických zmien v období 2020-2030, ktoré boli predstavené 22. januára, sú podľa poslancov krátkozraké a málo ambiciózne.

 

Parlament prostredníctvom uznesenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 341 (za): 263 (proti): 26 (zdržalo sa hlasovania), vyzval Komisiu a členské štáty, aby stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 40% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Poslanci tiež požadujú záväzný cieľ 40% energetickej účinnosti EÚ, a to v súlade s výsledkami výskumu týkajúceho sa potenciálu nákladovo účinných úspor energie, ako aj záväzok vyprodukovať do roku 2030 aspoň 30 % celkovej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.

Tieto záväzné ciele EÚ by sa mali realizovať prostredníctvom individuálnych národných cieľov, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál každého členského štátu.

„Ceny energií významne vplývajú na firmy, priemysel a našich občanov. Ak chceme znížiť dovoz energií zo zahraničia, musíme v Európe vyrábať viac, pričom naše zdroje budeme využívať lepšie a efektívnejšie,“ uviedla spravodajkyňa výboru EP pre životné prostredie Anne Delvaux (EPP, BE). „Široký energetický mix s vyššou energetickou účinnosťou predstavuje najlepší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov, podporiť nové technológie a inovácie, vytvoriť pracovné miesta a pretvoriť našu ekonomiku na ekologické hospodárstvo,“ dodala.

„Tento výsledok nie je uspokojivý. Sľubujeme sebe samým, Európanom a európskemu priemyslu, že nová klimatická politika bude realistická, flexibilná a nákladovo efektívna. To sú veľmi dobré predsavzatia. Zdvojnásobenie cieľov znižovania emisií po roku 2020 však nie je realistické. Je to cesta k znižovaniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu,“ uviedol spravodajca výboru EP pre priemysel Konrad Szymański (ECR, PL), ktorý po hlasovaní požiadal o odstránenie svojho mena zo správy.

Viac..  Európsky parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy

„Prijatie týchto cieľov pred rozhovormi v Paríži v roku 2015 je chybou. Nemali by sme ukázať všetky naše karty predtým, ako sa vyjadria naši partneri. Záväzné ciele pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť nepatria medzi flexibilné opatrenia. Dobre vieme, že členské štáty a jednotlivé odvetvia majú rôzne kapacity,“ dodal.

Obavy v súvislosti s málo ambicióznymi klimatickými návrhmi

Nelegislatívne uznesenie nadväzuje na marcovú Zelenú knihu Komisie, ktorá odštartovala diskusiu o balíku opatrení v oblasti klímy a energetiky na roky 2020-2030. Platnosť aktuálneho rámca vyprší v roku 2020.

Návrhy Komisie z 22. januára, ktoré stanovujú menej ambiciózne ciele, sa na pôde Parlamentu stretli s nedôverou a hlbokým znepokojením. Poslanci vyčítajú oznámeniu Komisie krátkozrakosť a nedostatok ambícií hneď na niekoľkých úrovniach. Podľa uznesenie trpí predovšetkým nedostatkom vnútroštátnych cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov a zmysluplných opatrení na podporu energetickej efektívnosti.

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices