Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Európsky parlament bude od zajtra riešiť aj tresty pre klientov, nie pre prostitútky! Pozrite si prehľad zasadnutia

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg.
PHOTO: redakcia/red.

Emisie CO2: Ekologickejšie automobily do roku 2020

Emisné limity nových automobilov predávaných v EÚ by sa mali do roku 2020 znížiť zo súčasných 130 g/km na 95 g/km. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Text nariadenia, na ktorom sa Parlament neformálne dohodol s ministrami členských štátov, zároveň umožní ďalšie znižovanie limitov po roku 2020 a zavedie nový emisný testovací protokol, ktorý lepšie zohľadní reálne podmienky na cestách.

Konfiškácia majetku z trestnej činnosti

Parlament bude v utorok hlasovať o celoúnijných pravidlách, ktoré uľahčia členským štátom vypátranie, zmrazenie, správu a konfiškáciu majetku získaného trestnou činnosťou. Podľa odhadov Komisie tvorí v súčasnosti objem zmrazených a skonfiškovaných príjmov, ktoré pochádzajú napríklad z pašovania drog a ručných zbraní, obchodovania s ľuďmi či falšovania, iba jedno percento všetkých výnosov z trestnej činnosti v EÚ. 

Pomoc najchudobnejším občanom Únie v rokoch 2014-2020

Parlament presadil pokračovanie programu EÚ pre najviac odkázaných občanov Únie pri zachovaní súčasnej úrovne financovania aspoň do roku 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch by sa tak na pomoc pre najchudobnejších malo vynaložiť 3,5 miliardy eur. Neformálna dohoda s ministrami sociálnych vecí členských štátov, o ktorej budú poslanci hlasovať v utorok, zabezpečí plnú funkčnosť fondu a umožní mu tak splatiť všetky faktúry od 1. januára 2014.

Život zachraňujúci systém tiesňového volanie z automobilov

Zariadením tiesňového volania, ktoré v prípade nehody automaticky zalarmuje záchranárov, by mali byť od októbra 2015 vybavené všetky nové modely automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Vyplýva to z navrhovanej legislatívy, o ktorej budú v stredu hlasovať poslanci. Technológia eCall by mala využívať tiesňovú linku 112 a umožniť tak záchranárom dostať sa na miesto nehody rýchlejšie, čo by zvýšilo pravdepodobnosť záchrany životov a znížilo by následky zranení. 

Tabaková smernica: Záverečné hlasovanie v Parlamente

Poslanci budú v stredu hlasovať o novej legislatíve, ktorá by mala znížiť príťažlivosť tabakových výrobkov pre mladých. Smernica, na ktorej znení sa už Parlament neformálne dohodol s členskými štátmi, by mala zaviesť povinné zdravotné varovania pokrývajúce 65% vonkajšej plochy balíčka. Elektronické cigarety by mali byť regulované buď ako liečivá, pokiaľ výrobca uvedie ich liečivé alebo preventívne vlastnosti, alebo ako tabakové výrobky. 

Poistenie: Poslanci žiadajú čestné poradenstvo a koniec drobného písma

Parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o novelizácii pravidiel v oblasti poistného poradenstva a predaja a ich väčšej harmonizácii v rámci EÚ. Cieľom navrhovaných zmien je ukončiť niektoré nekalé praktiky, vrátane uvádzania podmienok drobným písmom a poskytovania klamlivých informácií v reklamách.

Vzťahy EÚ – Švajčiarsko pod paľbou

Lídri politických skupín v Európskom parlamente budú v stredu ráno diskutovať o vplyve výsledku švajčiarskeho referenda z 9. februára na vzťahy Švajčiarska s Európskou úniou. Tesná väčšina 50,3% účastníkov referenda sa vyslovila za obmedzenie imigrácie z členských štátov EÚ.

Snaha EÚ o zastavenie násilia na Ukrajine

Parlament bude v stredu popoludní diskutovať o sankciách zo strany EÚ a ďalšom diplomatickom úsilí v snahe zastaviť násilie na Ukrajine. Vo štvrtok prijmú poslanci k aktuálnej situácii v krajine uznesenie.

Viac..  Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Slávnostné zasadnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom

Prezident Českej republiky Miloš Zeman sa v stredu napoludnie prihovorí poslancom Európskeho parlamentu. Miloš Zeman, od roku 1996 predseda Poslaneckej snemovne, v rokoch 1998-2002 predseda vlády Českej republiky, je prvým prezidentom ČR zvoleným občanmi v priamych voľbách. Prezidentský úrad zastáva od marca 2013.

Železničná reforma: EP presadzuje väčšiu konkurenciu pri preprave cestujúcich

Skvalitnenie vnútroštátnych služieb osobnej železničnej dopravy prostredníctvom ich otvorenia väčšej konkurencii a zabezpečenia spravodlivého prístupu k železničnej infraštruktúre, si kladie za cieľ nová legislatíva, o ktorej bude v stredu hlasovať Európsky parlament. Súčasťou opatrení štvrtého železničného balíka je tiež jednotný postup certifikácie železničného vozového parku, čo výrazne zníži náklady novým dopravcom a uľahčí im tak vstup na trh.

Zamestnanosť: Pokrok pri zavádzaní systémov záruk pre mladých do praxe

Poslanci sa budú v stredu pýtať predstaviteľov Rady a Komisie na dosiahnutý pokrok pri zavádzaní systémov záruk pre mladých do praxe, ktorých cieľom je zabezpečiť prácu mladým ľuďom. Na základe uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2010, v ktorom poslanci vyzvali všetky členské štáty na zriadenie týchto systémov, sa vo februári 2013 ministri práce EÚ napokon dohodli na odporúčaní Rady, ktoré navrhuje ich zavedenie v celej Únii.

Zjednodušenie cezhraničného vyšetrovania trestných činov

Orgány činné v trestnom konaní, ktoré žiadajú kolegov v iných členských štátoch o pomoc pri vyšetrovaní zločinov, napríklad v súvislosti s vykonaním domových prehliadok alebo vypočutím svedkov, by sa mali dočkať rýchlejšej reakcie a otvorenejšieho prístupu. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel o európskom vyšetrovacom príkaze (EIO), o ktorých bude Parlament hlasovať vo štvrtok.

Reforma pravidiel európskeho zatykača

Legislatíva upravujúca využitie európskeho zatykača by mala byť v priebehu roka podrobená dôkladnej revízii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať vo štvrtok. Poslanci v predloženom texte požadujú efektívne, ale zároveň primerané využívanie žiadostí o zatknutie podozrivého v inom členskom štáte, ktoré by garantovalo základné práva obvineného, vrátane práva na využitie účinných opravných prostriedkov.

Trest pre klientov, nie pre prostitútky

Prostitúcia by mala byť potieraná trestaním klientov, nie prostitútok, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, o ktorom bude Parlament hlasovať v stredu. V súvislosti s blížiacim sa Medzinárodným dňom žien, ktorý pripadá na 8. marca, poslanci vyzvú Európsku komisiu, aby do konca roku 2014 predložila opatrenia na predchádzanie násilia páchaného na ženách.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices