Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Odpichli sme sa od dna, Európska komisia hlási koniec krízy

Európska komisia
Európska komisia, Brusel.
PHOTO: redakcia/red.

„Po piatich krízových rokoch začíname v EÚ pociťovať zmenu. Oživenie ekonomiky ešte zatiaľ necítia najviac skúšaní občania, musíme však pokračovať v reformách a dotiahnuť naštartované procesy,“ povedal v úvode predstavovania plánov EK pre rok 2014  vo Výbore pre európske záležitosti NR SR jej podpredseda Maroš Šefčovič.

V prvom  rade chce Európska Komisia (EK) schváliť právne návrhy, ktoré sú v konečnom štádiu. Sú to návrhy v oblasti bankovej únie, mobility pracovníkov, digitálnej agendy, návrhy o jednotnom trhu, aj nová stratégia pre Rómov.

Rok 2014 bude rokom veľkých revízií

Následne všetky programy, ktoré fungujú chce Únia preveriť a keď slúžia danému účelu, naďalej ich podporovať. Je ale aj veľa takých, ktoré Komisia podrobí šetreniu a následne rozhodne, či ich stiahne z realizačného programu EÚ.

Medzinárodné rokovania vrátane transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií so Spojenými štátmi a nová generácia investičných programov pre roky 2014 – 2020 sú ďalšími prioritami, ktoré majú posilniť ekonomiku Únie.

V rámci hospodárskej a menovej únie chce Komisia zladiť hospodársku politiku v štátoch Únie a zabezpečiť súlad návrhov rozpočtov s fiškálnymi cieľmi v eurozóne. Komisia bude pokračovať v revízii finančnej regulácie a dohľadu v oblastiach, ako sú štrukturálne reformy bánk, tieňové bankovníctvo a dlhodobé financovanie.

Nelegálna práca, daňové podvody a daňové úniky tiež patria do kategórie aktivít, ktoré oslabujú hospodárstva jednotlivých členských štátov. Aj na tie si chce Komisia posvietiť.

Podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR Ivan Štefanec považuje za prvoradý ekonomický rozvoj, ktorý je ale podmienený zásadným zlepšením konkurencieschopnosti: „Dôležitá je vnútorná konkurencia a presadenie suverenity v priamych daniach, pružnom  pracovnom práve a rozvoji malých podnikov,  popri tom Ukrajina a jej perspektívy, ako nášho najväčšieho suseda a spoločný trh s USA, čo bude mať osobitný pozitívny dopad pre Slovensko „, povedal pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Namiesto kľudu sa znovu rozdúchavajú vášne

Podpora zamestnanosti, zelené hospodárstvo a program Horizont 2020, ktorý zabezpečí konkurencieschopnosť

Podľa vypracovaných štúdií by uplatnenie študentov v praxi a ich prechod do pracovných vzťahov mali byť zaručené štátom. Erasmus+, európsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a Fond európskej pomoci pre odkázané osoby by mali byť podpornými programami pri realizácii tejto myšlienky. Prijatie investičného balíka v oblasti inovácií takisto umožní vytvorenie mnohých verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových sektoroch. Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika prinesie viac pracovných miest vo vidieckych oblastiach a mohla by položiť základy pre zelené hospodárstvo. Fungujúci jednotný trh, spravodlivá hospodárska súťaž, účinná verejná správa,  predvídateľná a moderná regulácia a štatút európskej vzájomnej spoločnosti majú zabezpečiť rovnaké postavenie všetkých podnikov.

Medzi ciele roka 2014 patrí aj bezpečnosť obyvateľov a ochrana ich práv v bežnom živote. EÚ podľa predstaveného plánu tiež musí bojovať s hrozbou terorizmu a pomáhať v odhaľovaní trestnej činnosti, zabraňovať korupcii, chrániť súkromný majetok a stabilitu na našich hraniciach.

 

O tkl

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices