Hlasovanie v Európskom parlamente
Hlasovanie v Európskom parlamente. PHOTO: © European Union- EP.

Koniec špinavých peňazí? Brusel umožní lepšiu konfiškáciu majetku z trestnej činnosti

Hlasovanie v Európskom parlamente
Hlasovanie v Európskom parlamente.
PHOTO: © European Union, 2014

Európsky parlament dnes schválil pravidlá, ktoré uľahčia vnútroštátnym orgánom zmrazenie a konfiškáciu majetku z trestnej činnosti v celej Únii. Nová legislatíva, na znení ktorej sa poslanci neformálne dohodli s vládami členských štátov, je súčasťou širšej stratégie EÚ na boj proti podvodom a korupcii.

Podľa odhadov Komisie tvorí v súčasnosti objem zmrazených a skonfiškovaných príjmov, ktoré pochádzajú napríklad z pašovania drog a ručných zbraní, obchodovania s ľuďmi či falšovania, iba jedno percento všetkých výnosov z trestnej činnosti v EÚ.

„Našou prioritou musí byť sledovanie cezhraničného toku peňazí a konfiškácia ziskov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Iba tak môžeme dúfať, že sa nám podarí znížiť závažnú trestnú činnosť. Posielať zločincov za mreže bez toho, aby sme stiahli špinavé peniaze z obehu, je neúnosné,“ uviedla spravodajkyňa novej legislatívy Monica Luisa Macovei (EPP, RO). Parlament nové pravidlá schválil pomerom hlasov 631 (za): 19 (proti): 25 (zdržalo sa hlasovania).

Konfiškácia majetku

Navrhovaná smernica ukladá členským štátom povinnosť umožniť konfiškáciu majetku získaného trestnou činnosťou po vyhlásení konečného odsudzujúceho rozsudku. Vnútroštátne orgány by mohli siahnuť na majetok aj v prípade, že sa obžalovaná osoba nezúčastní konania z dôvodu jej zdravotného stavu alebo úteku, a teda konanie prebehne v jej neprítomnosti.

Širšie právomoci konfiškácie

Usvedčené osoby by v rámci rozšírenej konfiškácie mohli prísť aj o majetok, ktorý nie je priamo spätý s trestným činom, za ktoré boli odsúdené. Súd by na základe konkrétnych skutočností a dostupných dôkazov poukazujúcich napríklad na rozpor medzi hodnotou zostávajúceho majetku odsúdenej osoby a jej zákonného príjmu, mohol dospieť k presvedčeniu, že časť tohto majetku bola získaná podobnou trestnou činnosťou. Rozšírené právomoci konfiškácie by sa vzťahovali okrem iného na trestné činy aktívnej a pasívnej korupcie v súkromnom aj verejnom sektore, účasti v zločineckej organizácii, trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou a počítačovou kriminalitou.

Viac..  Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Konfiškácia majetku tretích osôb

Nová právna úprava umožňuje konfiškáciu majetku tretích osôb, pokiaľ tieto osoby na základe konkrétnych skutočností a okolností – napríklad bezodplatného prevodu alebo predaja pod trhovú cenu – vedeli alebo mali vedieť, že účelom prevodu alebo nadobudnutia majetku bolo predísť konfiškácii.

Sociálne využitie skonfiškovaného majetku

Členské štáty by podľa poslancov mali zvážiť prijatie opatrení, ktoré umožnia použitie skonfiškovaného majetku vo verejnom záujme alebo na sociálne účely.

„Prijatie týchto minimálnych pravidiel z môjho pohľadu posilní vzájomnú dôveru členských štátov a zaistí účinnú cezhraničnú spoluprácu v boji proti cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Smernica v dohodnutom znení by mala byť v nasledujúcich týždňoch formálne schválená Radou EÚ. Po jej prijatí by mali členské štáty 30 mesiacov na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov. Na vykonávaní smernice sa nezúčastnia Veľká Británia a Dánsko.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices