Najchudobnejší obyvatelia EÚ dostanú 3,5 miliardy EUR

žobrák
PHOTO: Flickr.

Najchudobnejším občanom EÚ budú aj v rokoch 2014-2020 poskytované potraviny, základná materiálna pomoc a sociálna starostlivosť z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Vyplýva to z dohody poslancov a ministrov členských štátov, ktorú v utorok schválil Európsky parlament. Poslancom sa podarilo presadiť zachovanie rozpočtu fondu počas nasledujúcich siedmich rokov na súčasnej úrovni 3,5 miliárd eur. Podarilo sa im tiež presvedčiť Radu, aby súhlasila s okamžitou funkčnosťou fondu.

„Počas rok trvajúcich rokovaní s členskými štátmi a Komisiou sa nám podarilo dosiahnuť naše hlavné ciele – zvýšiť rozpočet [fondu] z 2,5 na 3,5 miliárd eur, posilniť úlohu organizácií bojujúcich s chudobou v oblasti navrhovania, prevádzky a monitorovania programu, a zjednodušiť administratívne postupy. Nový fond európskej pomoci pre najodkázanejších, ktorý sme práve odsúhlasili, je vôbec prvou konkrétnou európskou iniciatívou, ktorá poskytuje pomoc ľuďom zažívajúcim extrémnu núdzu, a to najmä v súvislosti s nedostatkom potravín, stratou bývania a chudobou detí, vo všetkých členských štátoch,” vyhlásil parlamentný spravodajca Emer Costello (S&D, IE).

Odmietnutie rozpočtových škrtov

Rozpočet fondu na roky 2014-2020 bude vďaka Parlamentu zachovaný na úrovni 3,5 miliárd eur. Nový fond tak bude hospodáriť s rovnakými prostriedkami, aké mal v rokoch 2007-2013 k dispozícii európsky program potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Členské štáty pôvodne navrhovali, aby bol rozpočet znížený o miliardu eur.

Širšia pôsobnosť fondu

Fond pre najodkázanejšie osoby nahradí doterajší program distribúcie potravín, ktorý rozdeľoval potravinové prebytky vyprodukované v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky najchudobnejším občanom Únie. Vzťahovať sa bude na všetky členské štáty.

Nový fond sa okrem distribúcie potravín zameria aj na poskytovanie základnej materiálnej pomoci (ošatenie, školské pomôcky) a financovanie opatrení sociálneho začlenenia pre najviac odkázaných občanov EÚ.

Darované potraviny

Fond bude podporovať činnosti týkajúce sa zhromažďovania, prepravy, skladovania a distribúcie darovaných potravín s cieľom zvýšiť objem a diverzifikovať dodávky potravín pre najchudobnejších a zároveň obmedziť ich plytvanie.

Viac..  Komisia zaregistruje iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu"

Miera spolufinancovania EÚ

Text nariadenia zohľadňuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby bola miera spolufinancovania fondu zo strany EÚ stanovená za bežných okolností na 85% oprávnených výdavkov. V členských štátoch najviac postihnutých hospodárskou krízou sa mal podiel EÚ na financovaní zvýšiť na 95%.

„EÚ je najrozvinutejšou časťou sveta, aj napriek tomu skoro jedna štvrtina Európanov čelí chudobe. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii nástroj, ktorým môžeme účinne zamedziť hladu a hmotnej núdzi. Avšak musíme sa snažiť o zlepšenie ekonomickej situácie, aby sme takéto nástroje v budúcnosti nepotrebovali,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Vítam snahu pomôcť ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. No zároveň mám obavy z administratívnej zložitosti fungovania tohto fondu. Ak má byť jeho pomoc účinná, je potrebné priebežne vyhodnocovať jej využívanie v jednotlivých členských štátoch a tiež spätnú väzbu zo strany neziskových organizácií,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Text nariadenia musí pred jeho vstupom do platnosti schváliť Rada EÚ (ministri členských štátov). Za účelom kontinuity poskytovania pomoci budú dovtedy uplatňované prechodné opatrenia.

V roku 2011 ohrozovala chudoba alebo sociálne vylúčenie takmer jednu štvrtinu obyvateľov EÚ (120 miliónov osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4 milióny ľudí. Parlament v roku 2011 bojoval za zachovanie programu potravinovej pomoci pre odkázaných občanov Únie, ktorý chceli v rámci šetrenia niektoré členské štáty zrušiť.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices