Železnice v EÚ čaká reforma! Brusel chce, aby si prepravcovia viac konkurovali

vlak
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Skvalitnenie služieb osobnej železničnej dopravy posilnením konkurencie si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Vnútroštátne orgány by zákazky na služby železničnej dopravy, ktoré aktuálne poskytuje jediný operátor, mali udeľovať prostredníctvom verejného obstarávania alebo zdôvodniť, prečo tak neurobia. Noví a malí dopravcovia by mali získať lepší prístup k železničnej infraštruktúre, zjednodušiť by sa malo aj schvaľovanie koľajových vozidiel.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a dosiahnutia konkrétnych zlepšení pre cestujúcich by zákazky na služby v železničnej doprave mali byť v budúcnosti postavené na kritériách kvality a efektívnosti. Vyplýva to z Parlamentom schválených pravidiel o udeľovaní verejných zákaziek v sektore osobnej železničnej dopravy.

Vnútroštátne orgány by mohli udeľovať zákazky na verejné služby železničnej dopravy prostredníctvom výberových konaní alebo priamym zadaním preferovanému dopravcovi. Legislatíva EÚ by však stanovila maximálnu dĺžku trvania zmlúv s operátormi a v prípade priameho pridelenia zákazky by od zodpovedných orgánov vyžadovala zdôvodnenie na základe kritérií efektívnosti (presnosť a frekvencia služieb, efektívnosť nákladov, spokojnosť zákazníkov a podobne).

Poskytovatelia verejných služieb, ktorých vyberú vnútroštátne orgány, by mali svojim zamestnancom zabezpečiť pracovné podmienky vychádzajúce zo záväzných vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych sociálnych noriem a v prípade zmeny poskytovateľa zabezpečiť presun svojich pracovníkov. Poskytovatelia by tiež museli dodržiavať kolektívne zmluvy a zabezpečiť dôstojné podmienky zamestnania a pracovné podmienky, uvádza sa v schválenom texte.

Navrhované pravidlá by mali novým operátorom vytvoriť priestor na poskytovanie dopravných služieb a zabezpečiť všetkým dopravcom rovnaký prístup k železničnej infraštruktúre. Na služby vo verejnom záujme sa však budú vzťahovať isté záruky. Obmedzenie rozsahu verejných zákaziek – stanovením ich minimálneho počtu pre daný členský štát v závislosti od objemu osobnej železničnej dopravy na jeho území – by viedlo k ich sprístupneniu pre malých a nových dopravcov.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Spravodlivý prístup k železničnej infraštruktúre pre všetkých operátorov by mal byť dosiahnutý posilnením právomocí regulačných orgánov a zlepšením spolupráce správcov železničnej infraštruktúry, uvádza sa v schválenom texte.

Poslanci tiež podporili harmonizáciu bezpečnostných osvedčení a zníženie časovej a finančnej náročnosti schvaľovacích postupov pre koľajové vozidlá.

Stredajšie hlasovanie stavuje pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní k šiestim legislatívnym návrhom takzvaného štvrtého železničného balíka. Momentálne je na ťahu Rada (ministri členských štátov), ktorá sa musí dohodnúť na vlastnej pozícii k navrhovanej legislatíve. Nasledovať budú rokovania oboch inštitúcií (Parlament, Rada) na konečnom znení legislatívnych textov.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices