cesmad
Ľubomír Honíšek (v strede), prezident ČESMAD. PHOTO: redakcia/red.

Prezident ČESMAD Slovakia Honíšek: Na Slovensku máme 2. najvyššiu daň z motorových vozidiel v EÚ

cesmad
Ľubomír Honíšek (v strede), prezident ČESMAD.
PHOTO: redakcia/red.

Slovenských vodičov, pre ktorých je osobný, či nákladný automobil absolútnym zdrojom obživy, či nevyhnutnou súčasťou podnikania, nerozlaďujú a nerozčuľujú iba výtlky nekvalitných na nekvalitných cestách, ktoré im ničia dopravné prostriedky, ale i každoročný fakt,  že za toto ničenie musia ešte nemálo platiť. Poznáme to  – predsa daň z motorových vozidiel. Bližšie o nej už s prezidentom záujmového združenia cestnej dopravy Česmad Slovakia Ing. Ľubomírom Honíškom.

Na rovinu, pán prezident: Môžete potvrdiť, o čom sa hovorí verejne v podnikateľských kruhoch – máme najvyššiu daň z motorových vozidiel  v Európe?

–   Nie je to ani v celej Európe, nie je to ani daň najvyššia, ale naša daň z motorových vozidiel je druhou najvyššou v EÚ. Vyššiu má už len Írsko. Pred nami sú na tom lepšie podnikatelia v 26 členských štátoch EÚ.  

Porovnajme ilustračne naše ceny so zahraničnou konkurenciou.

–   Daň z motorových vozidiel na Slovensku, a to podľa príslušnosti dopravných spoločností  k jednotlivým ôsmim krajom ako vyšším územným, je ročne od 2 200 do 2 350 € . V Českej republike je táto daň určená ekológiou vozidla a pohybuje sa na úrovni  1 000  €, v Poľsku je dokonca ešte nižšia. Cieľom je priblížiť sa našim susedom.

Ako to chce združenie Česmad dosiahnuť?

–   Prvým krokom by malo byť zjednotenie dane, aby jej výber nebol závislý od regiónu, v ktorom dopravná spoločnosť pôsobí. Teda pre všetkých rovnako. Ďalej chceme výrazne presadiť zľavy na ekologické vozidlá, podporiť tie dopravné spoločnosti, ktoré investujú nemalé prostriedky do obnovy vozového parku. Na zníženie dane z motorových vozidiel má vplyv aj mýto, lebo s ním úzko súvisí. Čiže aj cez túto oblasť chceme znížiť daň.

Zastavme sa pri prvom opatrení – zjednotení dane…

–   Doteraz výber dane a jej  sadzby určujú jednotlivé VUC-ky, čo znamená, že Banskobystrický kraj má inú sadzbu ako bratislavský. Zjednotenie dane má vytvoriť rovnaké konkurenčné podmienky pre tie podniky, ktoré podnikajú na Slovensku.

Viac..  Europoslanec Michal Wiezik: EÚ umožňuje strieľať problematické medvede, dôležité sú systémové kroky

Možno nájsť logické vysvetlenie, že jedna z najmenších krajín v EÚ – rozlohou i počtom obyvateľov – má druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel?

–   Táto daň sa nastavila pri vytváraní krajov ako vyšších územných celkov, a tie si aj formulovali daň, jej sadzby, ako jeden zo svojich príjmov v rozpočte. Pripomínam, že v tom mali vyššie dane aj okolité štáty. Pri zavádzaní mýta však tieto štáty v snahe podporiť svojich národných dopravcov daň z motorových vozidiel znižovali, kým u nás sme na zavedenie mýta nereagovali.

Druhý raz na rovinu, pán prezident: čo je na tom pravdy, že vaše združenie Česmad si nerozumie s Úniou autodopravcov Slovenska?

–   Vecne: Únia ako náš profesijný partner sa zúčastnila všetkých rokovaní, ktoré naše združenie absolvovalo s ministerstvom dopravy. Spoločne sme riešili otázky mýta, zmeny zákona o mýte i zmeny príslušnej vyhlášky. Koncom vlaňajšieho roka došlo k výmene vedenia Únie, ktoré začalo rokovať s ministerstvom už bez nášho združenia, dokonca s podmienkou, že týchto rokovaní sa nemáme zúčastniť. Z tohto ich postoja vyplýva aj náš postoj – spolupráca  so súčasným vedením je z nášho pohľadu nemožná.

Napriek tomu ide stále o jednu vec: znížiť daň z motorových vozidiel. Podarí sa? Ak áno, kedy? 

–   Reálnym termínom na zmenu zákona je 1. január 2015. Skôr sa to nedá, pretože na tento rok si už VUC-ky určili sadzby dane.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal prezident združenia ČESMAD Ľubomír Honíšek.

O ppr

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices