Európske hlavné mesto inovácie má svojich finalistov, sú nimi Barcelona, Grenoble a Groningen

grenoble
Grenoble, Francúzsko. PHOTO: Flickr.

Barcelona (Španielsko), Grenoble (Francúzsko) a Groningen (Holandsko) sú traja finalisti pre prvé Európske hlavné mesto  inovácie (Innovation Award, alebo iCapital). Víťaz 500 000 EUR bude vyhlásený na slávnostnom ceremoniály, ktorý sa uskutoční 10. a 11. marca v Bruseli.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisárka pre výskum, inovácie a vedu: „Chcem poďakovať všetkým mestám, ktoré vstúpili do súťaže iCapital. Jej vysoká úroveň ukazuje ohromnú prácu prihlásených projektov na miestnej úrovni, na podporu inovácií v Európe. . Som si istá, že tieto opatrenia prispejú k rastu a zamestnanosti v EÚ.

Traja finalisti boli vybraní z užšieho výberu šiestich súťažiacich nezávislou skupinou odborníkov na základe ich doterajších úspechov.

Inovácie sú zásadné pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov, tiež sú jadrom stratégie EÚ Európa 2020. Dve tretiny obyvateľov EÚ žijú v mestských oblastiach. Tieto oblasti teda majú kľúčovú úlohu pri vytváraní inovačného potenciálu Európy.

Viac..  Akt o digitálnych službách: usmernenie na zmiernenie systémových rizík vo voľbách online

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices