Vznikne black list podvodníkov! Európsky parlament chce zabrániť praniu špinavých peňazí

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: Flickr

Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov by mali byť uvedené vo verejných registroch spravovaných členskými štátmi. Vyplýva to z nových pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Navrhovaná legislatíva požaduje od bánk, audítorov, právnikov, realitných agentov a kasín väčšiu ostražitosť voči podozrivým transakciám svojich klientov. Cieľom nových predpisov je sťažiť utajovanie pochybných obchodov a podporiť tak boj proti daňovým únikom.

„Verejné registre sťažia život zločincom, ktorí sa snažia ukryť svoje peniaze. Naša ekonomika v súčasnosti stráca v dôsledku daňových únikov obrovské množstvo prostriedkov,“ uviedla spravodajkyňa výboru pre občianske slobody, Judith Sargentini (Zelení/EFA, NL).

„Dnešok je dobrým dňom pre občanov, ktorí dodržiavajú zákony, ale mizerným dňom pre zločincov,“ dodal spravodajca výboru pre hospodárske veci Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Register odhalí, kto skutočne stojí za spoločnosťou

Na základe poslancami schválených pozmeňovacích návrhov k predloženému textu smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) by verejné centrálne registre obsahovali informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, vrátane nadácií, holdingov a trustov.

Registre by mali byť podľa poslancov vzájomne prepojené a na základe identifikácie osoby, ktorá požiada o prístup k informáciám na základe on-line registrácie, aj verejne prístupné. Parlament však zároveň rozšíril navrhované predpisy o ustanovenia na ochranu osobných údajov. Poslanci tiež presadzujú, aby register obsahoval iba nevyhnutné minimum informácií.

Pozor na podozrivé transakcie …

Navrhované pravidlá by požadovali od bánk, finančných inštitúcií, audítorov, právnikov, účtovníkov, daňových poradcov a realitných agentov, aby boli ostražitejší voči podozrivým transakciám svojich klientov. Do pôsobnosti smernice spadajú aj kasína. Poskytovatelia iných služieb v oblasti hazardných hier, pri ktorých je riziko prania špinavých peňazí nízke, by mohli byť členskými štátmi z pôsobnosti nových pravidiel vyňatí.

Parlamentom schválené zmeny v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí podporujú prístup založený na hodnotení rizika. Ten členským štátom umožňuje lepšie identifikovať, pochopiť a obmedziť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Parlament tiež schválil nariadenie o prevode finančných prostriedkov, ktorého cieľom je zvýšiť sledovateľnosť, platcov, príjemcov a ich majetku.

Viac..  Eugen Jurzyca: 5 poznámok k Ódorovej povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet

… a politicky exponované osoby

Pravidlá týkajúce sa „politicky exponovaných osôb,“ teda osôb, u ktorých je v dôsledku ich medzinárodnej funkcie riziko korupcie vyššie, by podľa poslancov mali byť rozšírené aj na „domáce politicky exponované osoby,“ ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie členským štátom. Týka sa to napríklad hláv štátov, členov vlád, sudcov najvyšších súdov, poslancov a podobne.

V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s takýmito osobami by bolo možné zaviesť ďalšie opatrenia, napríklad na určenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov použitých pri transakcii.

„Rozsah prania špinavých peňazí je obrovský, a preto je každé opatrenie vítané a podporované. Prijatá smernica napomôže fungovaniu obchodných registrov v členských štátoch, ktoré budú zahŕňať informácie o reálnom vlastníctve a pomôžu identifikovať skutočné zisky spoločností, predovšetkým pri cezhraničných obchodných transakciách,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Pri boji proti praniu špinavých peňazí je dôležité poznať skutočných vlastníkov podnikov alebo obchodných transakcií. Len tak sa dá zabrániť, aby prostriedky získané trestnou činnosťou boli legalizované. Preto je potrebné zlepšiť fungovanie obchodných registrov v členských štátoch a ich prepojenie,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Európsky parlament schválil úpravy legislatívneho návrhu v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci sa tak budú môcť rozhodnúť, či budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia alebo začnú od nuly.

Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí bola schválená pomerom hlasov 643 (za): 30 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o prevodoch finančných prostriedkov poslanci schválili pomerom hlasov 627 (za): 33 (proti): 18 (zdržalo sa hlasovania).

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Podpora rodinného podnikania začína podporou mikropodnikov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) vyzdvihol dôležitú úlohu …

Consent choices