Chystáte sa na dovolenku? Toto sú nové pravidlá pre vašu väčšiu ochranu

pláž
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ochrana dovolenkárov, ktorí si poskladajú balík cestovných služieb napríklad na internete, a teda nepožívajú rovnaké práva ako klienti cestovných kancelárií, by mala byť posilnená. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Parlament. Nové pravidlá by tiež mali garantovať repatriáciu cestujúcich po krachu aerolínií alebo cestovnej kancelárie, chrániť ich pred prudkým rastom cien alebo výraznými zmenami časov odletov a zadefinovať ich práva v prípade nepredvídaných okolností.

V súčasnosti platné pravidlá EÚ pre balíky cestovných služieb boli prijaté v roku 1990. Situácia na trhu cestovného ruchu sa však odvtedy výrazne zmenila. Rastúca ponuka lacných letov a internetový predaj do značnej miery ovplyvnili spôsob plánovania a nákupu zájazdov. Na mnoho z týchto na internete zakúpených služieb sa súčasná legislatíva nevzťahuje, v dôsledku čoho by cestujúci mohol skončiť bez potrebného krytia, odkázaný len na seba a svoje zdroje.

Revidovaná smernica by mala rozšíriť definíciu balíkov cestovných služieb tak, aby zahŕňala väčšinu typov zájazdov pozostávajúcich z viacerých komponentov, akými sú lety, ubytovanie v hoteli, cestovné poistenie či prenájom vozidla. Cestujúci by tak v prípade problémov mali byť lepšie chránení.

Cestujúci by tiež podľa poslancov mali byť vyslovene informovaní, či sú nimi objednané služby súčasťou balíka, a či sa na nich vzťahuje rovnaká miera ochrany.

„Vďaka upraveným definíciám balíka cestovných služieb a súvisiacich cestovných služieb bude jasné, čo možno považovať za dovolenkový balík.  Cestujúci musia byť informovaní o právach, ktoré sa na nich vzťahujú. Nové pravidlá prinášajú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a poskytovaných informácií,“ uviedol spravodajca Hans-Peter Mayer (EPP, DE).

Nové pravidlá, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 610 (za): 58 (proti): 13 (zdržalo sa), prinášajú okrem iného aj tieto zmeny:

•            V prípade krachu cestovnej kancelárie alebo predajcu zájazdu by cestujúci mali mať možnosť pokračovať v dovolenke, pokiaľ je to možné a klienti s tým súhlasia. V opačnom prípade by mala byť zabezpečená ich repatriácia;

•            Zvýšenie cien po úhrade služieb by bolo možné iba v špecifických prípadoch, napríklad pri náraste cien pohonných hmôt alebo leteckých poplatkov. Pokiaľ je nová cena vyššia o viac ako osem percent (Komisia navrhovala desať percent), cestujúcim by mal byť ponúknutý iný zájazd alebo vrátenie peňazí;

•            Poskytovatelia služieb by po úhrade zájazdu nemali výrazne meniť časy odletov (o viac ako tri hodiny);

•            Pokiaľ neodvrátiteľné a nepredvídateľné okolnosti, akými sú prírodné katastrofy alebo teroristické útoky, znemožnia cestujúcim včasný návrat domov, poskytovateľ služieb im musí zabezpečiť ubytovanie zodpovedajúce kategórii pôvodného zariadenia alebo im preplatiť náklady na ubytovanie až do výšky 125 eur na noc, avšak maximálne po dobu piatich nocí (Komisia navrhovala tri noci do výšky 100 eur na noc).

„Vnútorný trh EÚ musí cestujúcim poskytovať jednotnú ochranu a jednoznačné práva, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte si zakúpia balík cestovných služieb. Spotrebiteľ musí mať pred uzatvorením zmluvy k dispozícii všetky relevantné informácie, či už si balík služieb zakúpi osobne, sprostredkovane alebo cez internet,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Stredajšie plenárne hlasovanie vymedzuje pozíciu Parlamentu v prvom čítaní, a poskytuje tak mandát tímu parlamentných vyjednávačov, ktorí budú po májových voľbách do EP rokovať o finálnom znení novej smernice s členskými štátmi.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices