Európsky parlament: USA musí zastaviť hromadné sledovanie alebo čeliť dôsledkom

špión
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Súhlas EP s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA by mohol byť ohrozený, pokiaľ Národná bezpečnostná agentúra (NSA) nezastaví plošné hromadné sledovanie, uvádza sa v stredu schválenom uznesení, ktoré je výsledkom šesťmesačného vyšetrovania EP zameraného na programy sledovania USA. EÚ by tiež mala pozastaviť platnosť dohôd s USA o poskytovaní bankových údajov a o bezpečnom prístave. Boj proti terorizmu nemôže podľa poslancov nikdy slúžiť ako odôvodnenie tajných a nezákonných sledovacích programov.

Uznesenie, ktoré sumarizuje výsledky vyšetrovania a obsahuje odporúčania na posilnenie ochrany súkromia občanov EÚ, Parlament schválil pomerom hlasov 544 (za): 78 (proti): 60 (zdržalo sa hlasovania).

„Snowdenove odhalenia nám umožnili reagovať. Dúfam, že tieto reakcie premeníme v niečo pozitívne, čo sa prenesie do ďalšieho funkčného obdobia Parlamentu – listinu práv na ochranu údajov, na ktorú budeme môcť byť hrdí,“ uviedol spravodajca Claude Moraes (S &D, UK). „Toto je jediné medzinárodné vyšetrovanie hromadného sledovania. Vyšetrovanie neviedol ani Kongres USA,“ poznamenal poslanec Moraes.

Parlament by nemal vyjadriť súhlas s konečným znením dohody so Spojenými štátmi o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), pokiaľ táto dohoda nebude plne rešpektovať základné práva EÚ, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň požaduje vyňatie ochrany osobných údajov z rámca obchodných rokovaní s USA. Súhlas EP by mohol byť ohrozený, ak sa úplne nezastaví plošné hromadné sledovanie občanov a odpočúvanie komunikácie v inštitúciách EÚ a v diplomatických zastupiteľstvách, dodával schválený text.

Poslanci tiež vyzvali na okamžité pozastavenie platnosti zásad bezpečného prístavu, teda dobrovoľných štandardov ochrany osobných údajov pre spoločnosti z tretích krajín pri presune dát do USA. Tieto zásady v súčasnosti neposkytujú primeranú ochranu pre občanov EÚ, uviedli poslanci a vyzvali orgány USA, aby predložili návrh nového rámca na prenos dát z EÚ do USA, ktorý by bol v súlade so zákonnými požiadavkami Únie v oblasti ochrany údajov.

Viac..  Kandidátku PS v európskych voľbách posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová a Ľubica Karvašová

Poslanci tiež trvajú na pozastavení platnosti dohody ohľadom Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP), a to až do objasnenia obvinení, podľa ktorých mali spravodajské služby USA získať prístup k údajom o finančných transakciách občanov EÚ nad rámec platnej dohody.

Ochrana informátorov a vývoj európskych cloudov

Uznesenie vyzýva na zriadenie európskeho programu na ochranu informátorov, osobitná pozornosť by sa podľa poslancov mala venovať zložitému postaveniu informátorov v spravodajských službách. Členské štáty by tiež podľa Parlamentu mali zvážiť možnosť poskytovať informátorom medzinárodnú ochranu pred trestným stíhaním.

EÚ by podľa poslancov mala vyvíjať vlastné cloudy a IT riešenia, vrátane nástrojov kybernetickej bezpečnosti a šifrovania, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

„Odhalenia E. Snowdena svedčia o zmene postoja amerických bezpečnostných zložiek voči právu na súkromie občanov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Tento postoj ukazuje, že svet sa po Septembri 2001 zmenil. Odhliadnuc od neustáleho vývoja IKT, také základné právo, akým je právo na súkromie, nesmieme zanedbávať,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Vyšetrovanie výboru EP pre občianske slobody o hromadnom sledovaní občanov EÚ začalo v septembri 2013. Výbor odvtedy vykonal 16 vypočutí.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices