Konečne! Európsky parlament schválil jednotnú nabíjačku pre mobilné telefóny

nabíjačka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament schválil novelizáciu pravidiel o rádiových zariadeniach, ktorej súčasťou je výzva na zavedenie jednotnej nabíjačky pre všetky mobilné telefóny predávané v EÚ. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s členskými štátmi, je obmedziť množstvo  elektronického odpadu, znížiť náklady a zjednodušiť život konečným spotrebiteľom.

„Modernizovaná smernica je efektívnym nástrojom, ktorý zabráni vzájomnému rušeniu sa rádiových zariadení. Obzvlášť ma teší, že sme sa dohodli na zavedení jednotnej nabíjačky, čo pomôže tak spotrebiteľom, ako aj životnému prostrediu. Skoncujeme tak s elektronickým odpadom, ktorý každoročne dosahuje objem 51.000 ton,“ uviedla spravodajkyňa Barbara Weiler (S&D, DE).

Nová smernica zavádza harmonizované pravidlá pre umiestňovanie rádiových zariadení, vrátane mobilných telefónov, kľúčov od auta s diaľkovým ovládaním či modemov, na trh Európskej únie. Cieľom schválenej legislatívy je udržať krok s rastúcim počtom a rôznorodosťou rádiových zariadení a zároveň zabezpečiť, že sa navzájom nebudú rušiť a budú podliehať základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Jednotná nabíjačka

Poslanci vyzvali na obnovenie úsilia o vývoj jednotnej nabíjačky pre niektoré kategórie rádiových zariadení, najmä však pre mobilné telefóny, ktorá by zjednodušila ich použitie a znížila množstvo zbytočného odpadu a nákladov.

Parlament upravil navrhované znenie tak, aby schopnosť spolupracovať so spoločnými nabíjačkami patrila medzi základné požiadavky na konštrukciu rádiových zariadení. Rozhodnutie o tom, ktoré kategórie rádiových zariadení budú musieť spĺňať túto požiadavku, bude v rukách Európskej komisie.

Viac..  Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Sledovanie nebezpečných rádiových zariadení

Poslanci taktiež podporili ustanovenia, ktoré zodpovedným orgánom poskytnú nástroje na monitorovanie rádiových zariadení nespĺňajúcich nové bezpečnostné požiadavky.

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a po dôkladnom vyhodnotení rizika, Európska komisia stanoví, ktoré kategórie zariadení budú musieť byť pred umiestnením na trh zaregistrované. Podobná databáza už existuje v Spojených štátoch.

„Zavedenie jednotnej nabíjačky pre mobilné telefóny by bolo jednoznačne prínosom pre spotrebiteľov, nie len v oblasti používania samotného hardvéru, ale aj pri lepších možnostiach servisu a technickej podpory,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Navrhovanú smernicu, ktorú Parlament schválil pomerom hlasov 550 (za): 12 (proti): 8 (zdržalo sa hlasovania), musí formálne odobriť aj Rada. Členské štáty budú mať následne dva roky na jej transpozíciu do svojich vnútroštátnych predpisov. Výrobcovia budú mať k dispozícii ďalší rok na prispôsobenie sa novým pravidlám.

O red

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Ak by sme prinútili priemysel na zjednotenie nabíjačiek, ochránime aj životné prostredie

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a …

Consent choices