Právo na vodu! Občianska iniciatíva Right2Water má v Bruseli zelenú

right2water
Podporné zhromaždenie za iniciatívu „Právo na vodu“ v Nemecku.
PHOTO: Flickr.

Komisia sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov v tých oblastiach, kde je schopná konať. Organizátori európskej iniciatívy občanov (EIO) Right2Water vyzvali Komisiu, aby zabezpečila, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia, vylúčila dodávky vody a riadenie vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby zvýšila úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič: „Prehovorili občania Európy a dnes im Komisia odpovedala kladne. Kvalita vody, infraštruktúra, hygienické podmienky a transparentnosť – ako priamy dôsledok tohto vôbec prvého využitia participatívnej demokracie v celoeurópskom rozmere – budú pre ľudí v Európe a v rozvojových krajinách prospešné. Blahoželám organizátorom k úspešnému výsledku.“

Reakcia Komisie sa uvádza v oznámení, ktoré sa začína prehľadom obrovského množstva práce, ktorú už Európska únia odviedla v oblasti vody a sanitácie. Napríklad v rámci EÚ stanovila ambiciózne normy kvality vody a poskytla finančnú podporu na rozšírenie a zlepšenie vodnej infraštruktúry v členských štátoch.

Rozhodnutie o tom, ako čo najlepšie prevádzkovať vodohospodárske služby, je pevne v rukách verejných orgánov členských štátov a Komisia bude aj naďalej dodržiavať pravidlá zmluvy, v ktorých sa od EÚ vyžaduje, aby zachovala neutrálny postoj k vnútroštátnym rozhodnutiam o vlastníctve vodárenských podnikov. Aj v medzinárodných obchodných rokovaniach bude Komisia naďalej zabezpečovať, aby sa vnútroštátne, regionálne a miestne rozhodnutia o organizácii vodohospodárskych služieb rešpektovali a chránili.

Jedinečný charakter vodárenských a sanitačných služieb pri uspokojovaní základných potrieb obyvateľstva sa neustále uznáva v právnych predpisoch EÚ. Distribúcia a dodávky vody, ako aj služby spracovania odpadových vôd, sú už výslovne vylúčené z uplatňovania slobody poskytovať cezhraničné služby. Minulý rok Komisia zareagovala na obavy verejnosti vylúčením poskytovania vodohospodárskych služieb zo smernice o udeľovaní koncesných zmlúv.

Viac..  Kandidátku PS v európskych voľbách posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová a Ľubica Karvašová

V celosvetovom meradle poskytuje EÚ a jej členské štáty v súčasnosti takmer 1,5 miliardy EUR ročne na programy zamerané na zásobovanie vodou, sanitačné a hygienické opatrenia (WASH) v rozvojových krajinách, čo znamená, že Únia je v tejto oblasti najväčším samostatným darcom na svete.

Európska iniciatíva

Európska iniciatíva občanov bola zavedená v apríli 2012 ako mocný nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov. Umožňuje 1 miliónu občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby prijala opatrenia v oblastiach, v ktorých má na to právomoci. V rámci prvej úspešnej EIO, Right2Water, sa zozbieralo 1,68 milióna podpisov, čím sa prekročil minimálny prah v 13 členských štátoch – oveľa vyšším počtom podpisov, ako je zákonom požadované minimum. Celkovo viac ako 5 miliónov občanov EÚ dosiaľ podpísalo viac ako 20 rôznych iniciatív.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices