Priemerný Luxemburčan dlží banke 18-krát toľko čo priemerný Slovák

Podľa údajov ECB a prepočtov Poštovej banky mal na konci roka 2013 Slovák z banky požičaných v priemere 3 807 EUR. Menej ako my banke dlžili v prepočte na hlavu už iba obyvatelia šiestich ekonomík EÚ. Len niečo cez 1 000 EUR dlhujú svojim bankám priemerní Rumuni a Bulhari. Dlh človeka zo susedného Maďarska, ale i vzdialenejšej Litvy, predstavuje v priemere menej ako 2 500 EUR. Nižšia úverová suma v prepočte na obyvateľa ako u nás pripadá aj na obyvateľov Lotyšska a Poľska.

Naopak, najväčšími dlžníkmi v únii sú Luxemburčania. V tejto krajine na jednu hlavu pripadá úver z banky v objeme 68 338 EUR, teda 18-krát viac ako u nás. Luxemburčania v priemere dlžia banke dvakrát toľko, ako druhí najväčší bankoví dlžníci, ktorými sú Švédi. Viac ako 20 000 EUR má ale z banky požičaných aj priemerný obyvateľ Cypru, Holandska, Írska, Británie a Fínska.

O Slovákoch sa často hovorí ako o veľmi šporovlivom národe. A aj napriek úverovému boomu úspory slovenských obyvateľov v bankách naďalej prevyšujú úroveň ich úverov. Slovák má v banke podľa údajov ECB uložených v priemere 5 064 EUR, čo je suma o tretinu vyššia ako hodnota úveru pripadajúca na jednu slovenskú hlavu.

Viac..  Peter Pollák: Chcú, aby sme boli hlúpi?

V rámci EÚ sú naše úspory v bankách v prepočte na obyvateľa siedme najnižšie. Najmenej majú na účtoch v bankách Rumuni a to 1 361 EUR na jedného obyvateľa. Priemerné úspory Lotyšov, Maďarov, Bulharov a Litovčanov sa pohybujú v rozpätí 2 000 až 3 000 EUR.

Naopak, najväčšie úspory pripadajúce na obyvateľa dosiahlo na konci roka 2013 Luxembursko a to v objeme až 85 655 EUR. Úspory priemerného Luxemburčana v banke sú tak až 17-krát vyššie ako úspory priemerného Slováka. Druhý najväčší objem vkladov v prepočte na obyvateľa bol evidovaný na Cypre, kde presahoval úroveň 29 000 EUR.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Utrpenie pána Šipoša a jeho rodiny stále nekončí

Pojednávanie na Okresnom súde v Trnave prinieslo nový rozsudok v tomto skoro 3 roky ťahajúcom …

Consent choices