Elektronické zdravotníctvo v EÚ je stále iba v plienkach. Na eHealth si lekári stále zvykajú

ehealth
PHOTO: Flickr.

Len 9 % nemocníc ponúka pacientom možnosť monitorovania ich zdravia na diaľku, čím by sa znížila potreba pobytu v nemocnici, a tým by sa zvýšila bezpečnosť nezávislého života. Menej ako 10 % všeobecných lekárov vykonáva online konzultácie s pacientmi a menej ako 16 % vykonáva online konzultácie s inými zdravotníckymi odborníkmi.

„Európa čelí v dôsledku starnutia obyvateľstva nedostatkom v oblasti zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom čo najlepšieho využívania digitálnych technológií môžeme znížiť náklady, znovu zlepšiť pozíciu pacientov, zefektívniť zdravotnú starostlivosť a pomôcť európskym občanom, aby zohrávali aktívnu úlohu v spoločnosti dlhšie. Musíme držať krok s vývojom v spoločnosti“, vyjadrila sa Neelie Kroesová.

Podľa dvoch prieskumov v nemocniciach s akútnou starostlivosťou (nemocnice určené na krátkodobé zdravotné alebo chirurgické ošetrenie a starostlivosť) a medzi všeobecnými lekármi v Európe sa eHealth začína používať intenzívnejšie: v roku 2013 použilo nástroje eHealth 60 % všeobecných lekárov, čo predstavuje od roku 2007 nárast vo výške 50 %. Je však potrebné urobiť oveľa viac.

Hlavné zistenia prieskumov:

Krajinami najviac využívajúcimi elektronické zdravotníctvo (#eHealth uptake ) v nemocniciach sú Dánsko (66 %), Estónsko (63 %), Švédsko a Fínsko (v oboch krajinách po 62 %). Úplné profily krajín nájdete tu

Služby eHealth sa ešte vždy v prevažnej miere používajú na tradičné zaznamenávanie a podávanie správ, a nie na klinické účely, ako sú konzultácie online (iba 10 % všeobecných lekárov vykonáva konzultácie online).

Pokiaľ ide o digitalizáciu zdravotných záznamov pacientov, najlepšie výsledky má Holandsko s 83,2 % digitalizácie; na druhom mieste je Dánsko (80,6 %), a na treťom mieste sa umiestnilo Spojené kráľovstvo (80,5 %).

Iba 9 % nemocníc v Európe však pacientom umožňuje online prístup k svojim vlastným zdravotným záznamom, a väčšina z nich prístup umožňuje iba čiastočne;

Pri zavádzaní elektronického zdravotníctva nemocnice a všeobecní lekári narážajú na mnoho prekážok, a to od nedostatku interoperability až po nedostatky v rámci regulačného rámca a zdrojov.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová: „Je potrebné, aby sme čo najskôr zmenili spôsob zmýšľania v odvetví zdravotnej starostlivosti. To, že šesť z desiatich všeobecných lekárov používa nástroje eHealth, znamená, že lekári s eHealth začínajú pracovať. Ale je čas, aby sa veci rozbehli! A skutočnosť, že iba 9 % nemocníc pacientom umožňuje online prístup k svojim vlastným zdravotným záznamom? To hádam nie! Želám si, aby vlády, inovátori v oblasti najmodernejších technológií, poisťovne, farmaceutické spoločnosti a nemocnice spojili svoje sily a vytvorili inovačný a nákladovo efektívny systém zdravotnej starostlivosti s väčšou kontrolou a transparentnosťou pre pacienta.“

Komisár pre zdravie Tonio Borg na túto tému dodal: “Na základe elektronického zdravotníctva možno dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov a vyššiu efektívnosť systémov zdravotníctva. Z prieskumov vyplýva, že niektoré členské štáty sú na popredných miestach, pokiaľ ide o používanie elektronického predpisovania liekov a elektronických záznamov, a pre ostatných môžu byť tieto štáty zdrojom inšpirácie. Spolieham sa na všetky členské štáty, že sa chopia možností, ktoré ponúka eHealth, a že budú v tejto súvislosti spolupracovať s našou sieťou EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva.“

Prečo tak dlho čakáme?

Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

Pri otázke, prečo všeobecní lekári viac nevyužívajú služby elektronického zdravotníctva, uvádzali ako dôvod nedostatočnú odmenu (79 %), nedostatočné znalosti informačných technológií (72%), nedostatok výmeny informácií medzi systémami (73 %), nedostatočný regulačný rámec v súvislosti s ochranou dôvernosti a ochranou súkromia v prípade e-mailovej komunikácie medzi lekárom a pacientom (71%).

V rámci štúdií sa meralo používanie digitálnych nástrojov a služieb v oblasti zdravia: používanie elektronických zdravotných záznamov a prístup k nim, diaľkové služby v oblasti zdravia, výmena skúseností medzi odborníkmi atď. Tieto služby, ak sú plne realizované, poskytujú pacientom viac informácií a viac ich zapájajú do starostlivosti o svoje zdravie, poskytujú im lepší prístup k zdravotnému poradenstvu a liečbe a môžu systémy zdravotníctva zefektívniť.

Medzi nástroje eHealth patria a) elektronické zdravotné záznamy, b) výmena informácií o zdravotnom stave, c) diaľkové služby v oblasti zdravia a d) osobné zdravotné záznamy).

Výmena zdravotných informácií:

48 % nemocníc EÚ sa delí o niektoré zdravotnícke informácie s externými všeobecnými lekármi elektronicky a 70 % nemocníc EÚ sa o ne delí s externými poskytovateľmi starostlivosti. Najlepšie výsledky má Dánsko, Estónsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko (100 % akútnych nemocníc v týchto krajinách poskytuje istú mieru výmeny zdravotných informácií).

Všeobecní lekári iba v obmedzenej miere využívajú elektronické predpisovanie liekov (32 %) a e-mailovú komunikáciu s pacientmi (35 %). Tromi krajinami, ktoré majú najlepšie výsledky v súvislosti s elektronickým predpisovaním liekov, sú Estónsko (100 %), Chorvátsko (99 %) a Švédsko (97 %), zatiaľ čo elektronická pošta sa najčastejšie používa v Dánsku (100 %), Estónsku (70 %) a Taliansku (62 %).

Menej ako 8 % nemocníc EÚ sa elektronicky delí o zdravotnícke informácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti so sídlom v iných členských štátoch EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices