Neskutočné rozdiely v cenách pripojení na internet. V EÚ je to až 400% !

internet
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa údajov, ktoré EÚ sprístupnila, cena, rýchlosť a výber možností pri širokopásmovom pripojení sú pre 400 miliónov používateľov internetu v Európskej únii v prvom rade závislé od geografickej polohy. Zo štyroch štúdií, ktoré sa dnes uverejnili, vyplýva, že v EÚ nie je prakticky žiadny jednotný postup ani model na trhoch so širokopásmovými prístupom. Záhadu pre spotrebiteľov predstavuje aj rôzna miera informácií, ktoré operátori poskytujú, čo obmedzuje ich schopnosť vybrať si možnosť, ktorá by im najviac vyhovovala.

Ceny za najbežnejšie širokopásmové pripojenia môžu byť v niektorých členských štátoch až štvornásobne vyššie než v iných, a to aj pri zohľadnení kúpnej sily. 66 % ľudí nevie, akú rýchlosť internetu si zvolili. V priemere spotrebitelia majú len 75 % rýchlosti širokopásmového pripojenia, ktoré si zvolili.

Európska únia už v sektore telekomunikácií uskutočnila niekoľko reforiem, vďaka ktorým sa zmenil spôsob poskytovania telekomunikačných služieb v EÚ. Napriek tomu tento sektor naďalej z veľkej časti funguje na báze 28 vnútroštátnych trhov. Ako zákazníci, tak operátori sú konfrontovaní s rozličnými cenami a pravidlami. Európsky parlament bude na budúci týždeň hlasovať o plánoch Komisie vzhľadom na „prepojený kontinent“, ktorý predstavuje riešenie týchto problémov, pretože spotrebiteľom ponúka viac transparentnosti, viac práv a lepšie služby.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová: „Jednotný trh s internetom neexistuje, a to sa musí zmeniť. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by jedna osoba v Európe mala za to isté širokopásmové pripojenie platiť štvornásobok toho, čo platí iná osoba.“

Z novej štúdie, ktorá sa uverejnila, vyplýva, že medzi krajinami EÚ existuje až 400 % cenový rozdiel pri inzerovaných ponukách širokopásmového pripojenia v kategórii 12 – 30 megabitov za sekundu (Mbps) pevného širokopásmového pripojenia, ktoré si volí väčšina obyvateľov EÚ. Rozpätie cien siaha od 10 EUR do 46 EUR za mesiac, v závislosti od miesta bydliska, ale ceny môžu dosahovať až 140 EUR mesačne.

Viac..  ECB by mala tento týždeň poslednýkrát podržať sadzby nezmenené

Cenové rozdiely

Najlacnejšie inzerované širokopásmové pripojenie je dostupné v Litve (od 10,30 EUR), Rumunsku (od 11,20 EUR) a v Lotyšsku (od 14,60 EUR); v iných krajinách stojí najlacnejšia ponuka až 46,20 EUR (Cyprus), pričom Španielsko (38,70 EUR) a Írsko (31,40 EUR) sú v tesnom závese. Najväčšie domáce cenové rozpätie je v Poľsku, kde sa ceny pohybujú na úrovni od 20 EUR do 140 EUR, a v Chorvátsku – 30 EUR až 121 EUR.

Zdroj: útvary EK na základe štúdie spoločnosti Van Dijk. Ceny sú za február 2013, uvádzajú sa v EUR/mesiac vrátane DPH a sú prispôsobené podľa parity kúpnej sily.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová: „Siete sa síce zlepšujú, ale rozdiel medzi sľubovanými a skutočnými rýchlosťami je rovnaký ako v roku 2012. Táto skutočnosť len potvrdzuje potrebu posilniť a harmonizovať práva spotrebiteľov, ako navrhujeme v balíku týkajúcom sa prepojeného kontinentu.”

Navrhované reformy prepojeného kontinentu prinesú nové práva, napríklad právo na zrozumiteľne formulované zmluvy s väčším množstvom porovnateľných informácií. Konkrétne budú operátori povinní poskytovať presné informácie o skutočnej dostupnej rýchlosti prenosu údajov. Spotrebitelia budú mať väčšie právo zmeniť poskytovateľa alebo zmluvu, právo odstúpiť od zmluvy, ak operátor nebude poskytovať prisľúbené rýchlosti internetu, ako aj právo na preposielanie elektronickej pošty na novú adresu po zmene poskytovateľa internetu.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices