Pravostranné vozidlá majú v členských štátoch zelenú

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia vyhrala spor voči Poľsku a Litve. Predmetom procesu bola otázka, či môže členský štát zabrániť registrácii pravostranných vozidiel. Súdny dvor Európskej únie rozhodol o tom, že krajiny môžu obmedziť prihlásenie do evidencie len vtedy, ak automobily nespĺňajú základné bezpečnostné požiadavky. Volant na pravej strane by však nemal byť žiadnou prekážkou, čo je dobrá správa najmä pre Európanov žijúcich vo Veľkej Británii.

Vo väčšine členských krajín je premávka na pravej strane vozovky. Výnimku predstavuje ostrovné Anglicko a Írsko, kde vodiči šoférujú po ľavej strane. Spôsobu jazdy zodpovedá aj umiestnenie volantu, s čím nesúhlasilo Poľsko a Litva. Podľa Európskej únie toto opatrenie presahuje právo v oblasti voľného pohybu tovaru, na čo reagovala Komisia žalobou.

Podmienka bola v rozpore so smernicou o nových vozidlách, ktorej cieľom je vysoká úroveň bezpečnosti cestnej premávky. Odraziť by sa to malo aj v konštrukcii automobilov, v ktorej dáva normotvorca výrobcom voľnú ruku. V praxi to znamená, že žiadne vnútroštátne právne predpisy im nemôžu určiť, na ktorú stranu majú umiestniť volant.

Súdny dvor ďalej uvádza, že konkrétne úpravy sa nesmú dotýkať premiestnenia riadenia, ale iba zásahov menšieho rozsahu. Požiadavka by totiž predstavovala podstatný zásah do architektúry vozidiel, čo je v rozpore s duchom legislatívy.

Viac..  Robert Hajšel: Takéto budú nové pravidlá odoberania vodičského preukazu v EÚ

Európska inštitúcia sa rovnako zamerala na tvrdenie obžalovaných krajín, ktoré svoj návrh odôvodnili zvýšenou opatrnosťou na cestách. Štatistické údaje poľskej a litovskej vlády však dostatočne nepreukázali súvislosť medzi počtom nehôd a implikáciou vozidiel s volantom na pravej strane.

„Občania by po návrate domov nemali viac čeliť prekážkam pri registrácii vozidla vo svojom domovskom štáte,“ potvrdil pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku, ktorý v pravostranných vozidlách nevidí žiadnu hrozbu.

O ruz

Consent choices