Vízové pravidlá sú nejasné, Európska komisia ich chce zjednodušiť

pas
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Mnohí štátni príslušníci tretích krajín, ktorí chcú cestovať do EÚ, často čelia komplikovaným, zdĺhavým a nákladným postupom udeľovania víz. Dnes predložené návrhy výrazne skrátia a zjednodušia postupy tým, ktorí chcú prísť do EÚ na krátkodobé pobyty, prinesú väčšie úspory nákladov a zníženie byrokracie pri zachovaní rovnakej úrovne bezpečnosti. Uľahčenie vstupu do schengenského priestoru legitímnym cestujúcim zjednoduší návštevy priateľov či príbuzných, ako aj uzatváranie obchodov. Oživí hospodársku činnosť a vytváranie pracovných miest napríklad v oblasti cestovného ruchu, ako aj v súvisiacich oblastiach – v gastronómii či doprave. Nedávna štúdia ukazuje, že v roku 2012 pre komplikované vízové postupy „upustilo od cestovania“ celkovo 6,6 milióna potenciálnych cestujúcich zo šiestich krajín s najväčším počtom cestujúcich.i Takisto sa preukázalo, že flexibilnejšie a dostupnejšie vízové pravidlá by iba v prípade týchto šiestich krajín mohli viesť k zvýšeniu ciest do schengenského priestoru v rozmedzí od 30 % do 60 %.ii To by v priebehu piatich rokov mohlo priniesť až 130 miliárd EUR vo forme priamych výdavkov (ubytovanie, strava a nápoje, doprava, zábava, nakupovanie atď.) a mohlo by sa to premietnuť do približne 1,3 milióna pracovných miest v oblasti cestovného ruchu a v súvisiacich sektoroch.

„Európa potrebuje prezieravejšiu vízovú politiku. Potrebujeme k nám prilákať viac turistov, podnikateľov, výskumných pracovníkov, študentov, umelcov a profesionálov v oblasti kultúry. V súčasnosti chceme dosiahnuť rozvoj nášho hospodárstva a vytvoriť nové pracovné miesta, a to zdôraznením ekonomického rozmeru v našej vízovej politike pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti na našich hraniciach. Dnešné návrhy vo významnej miere zjednodušia postupy pre tých ľudí, ktorí chcú pricestovať na krátkodobý pobyt. Vďaka týmto návrhov očakávame v nasledujúcich rokoch významné zvýšenie počtu cestujúcich,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, dodal: „Náš návrh pomôže európskemu cestovnému ruchu v čase, keď medzinárodná konkurencia čoraz väčšmi silnie a keď sa čoraz väčší počet krajín spolieha na cestovný ruch ako na faktor rastu. Nové vízové pravidlá sú odpoveďou na túto výzvu. Zmeny pomôžu cestovnému ruchu vyrovnať sa s očakávaným značným nárastom počtu turistov smerujúcich do Európy. Cestovným ruch je motorom európskeho rastu a bol najdôležitejšou baštou európskeho hospodárstva počas nedávnej krízy.“

S cieľom oživiť európske hospodárstvo a uľahčiť život cestujúcim do EÚ dnes Európska Komisia navrhuje významné zmeny vízových pravidiel. Medzi hlavné prvky tohto balíka patria:

1) skrátenie lehoty na spracovanie a prijatie rozhodnutia z 15 na 10 dní; 2) umožnenie podávania žiadostí o víza na konzulátoch iných krajín EÚ, ak členský štát oprávnený spracovávať žiadosti o víza v danej krajine nie je prítomný ani zastúpený; 3) značné uľahčenia pre vracajúcich sa cestujúcich vrátane povinného vydávanie víz na viac vstupov platných tri roky; 4) zjednodušené žiadosti a umožnenie podávania žiadostí on-line; 5) možnosť členských štátov navrhnúť špeciálne režimy pre udeľovanie víz na hraniciach v dĺžke najviac 15 dní v jednom schengenskom štáte; 6) možnosť pre členské štáty uľahčiť vydávanie víz pre návštevníkov významných podujatí; 7) nový typ víz (okružné víza), ktorý umožní legitímnym cestujúcim pohyb v schengenskom priestore v dĺžke trvania až do jedného roka (bez toho, aby v jednom členskom štáte ostali viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia).

Viac..  Eurovoľby: ísť voliť znamená chrániť demokraciu

– Zjednodušenie žiadostí o krátkodobé víza s cieľom uspokojiť rastúci záujem. V rámci existujúcich vízových pravidiel sa už dosiahlo veľa, čo prispelo k 68 % nárastu počtu žiadostí o víza, a to z 10,2 milióna v roku 2009 na 17,2 milióna v roku 2013. Príliš často sa stáva, že problémy so získavaním víz obmedzujú prístup – a v konečnom dôsledku – znižujú potenciálne hospodárske výhody turistických atrakcií. Napríklad svetová výstava v Miláne v roku 2015 môže byť príležitosťou navštíviť Európu pre milióny nových návštevníkov.

Komisia konkrétne navrhuje:

– Vytvorenie jasnejšieho súboru procesných pravidiel a zrýchlenie procesu. Navrhuje sa skrátenie lehoty na spracovanie a rozhodovanie o žiadosti o vízum sa zníži z 15 na 10 dní. Maximálna lehota na podanie žiadosti sa zvýšila z troch na šesť mesiacov pred zamýšľanou cestou, aby sa cestujúcim umožnilo plánovať dopredu a vyhnúť sa tak vrcholnej sezóne.

Okrem toho sa zjednoduší zoznam sprievodných dokladov a ich podrobný popis a zlepšená harmonizácia týchto požiadaviek na miestnej úrovni zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi o víza. Často príliš nákladné povinné cestovné zdravotné poistenie sa zruší.

– Podpora konzulárnej spolupráce. Podľa návrhu, ak členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o vízum nie je prítomný ani zastúpený v danej tretej krajine, je žiadateľ oprávnený požiadať o vízum na ktoromkoľvek dostupnom konzuláte („povinné zastúpenie“).

– Opakované návštevy sa výrazne zjednodušia zavedením povinných kritérií na získanie víza na viac vstupov platných na tri roky respektíve na päť rokov pre pravidelných cestujúcich zaregistrovaných vo vízovom informačnom systéme. Žiadatelia, ktorých údaje sú registrované vo vízovom informačnom systéme (VIS) a ktorí predtým počas predchádzajúcich 12 mesiacov legálne použili aspoň dvoje víza, budú mať prospech z týchto zjednodušených pravidiel. Táto zmena pravidiel je možná vďaka zavedeniu vízového informačného systému (VIS), ktorý by sa mal podľa očakávania dokončiť v roku 2015 a ktorý by mal konzulátom členských štátov umožniť prístup k „vízovej histórii“ žiadateľov.

Keďže budú môcť cestovať spontánnejšie, predpokladá sa, že cestujúci vlastniaci víza na viac vstupov s dlhšou platnosťou budú do schengenského priestoru cestovať častejšie. Rastúci počet ciest by podnietil hospodársky rast v rámci schengenského priestoru.

– Zavedenie okružného víza. Tento nový typ víz umožní legitímnym cestujúcim z tretích krajín pohyb v schengenskom priestore v dĺžke trvania až do jedného roka (bez toho, aby v jednom členskom štáte ostali viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia) s možnosťou predĺženia až na dva roky (za predpokladu, že žiadateľ nezostane viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia v tom istom členskom štáte). Toto by sa týkalo napríklad naživo vystupujúcich umelcov, ktorí do schengenského priestoru cestujú na dlhšie obdobie, ale takisto jednotlivých cestujúcich, ako napríklad turistov, študentov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú stráviť v Európe viac času.

O red

Odporúčame pozrieť

Grécke ostrovy spúšťajú špeciálny vízový program pre tureckých návštevníkov

Na gréckom ostrove Rhodos v pondelok otvorili nový terminál na špeciálny vízový program pre tureckých …

Consent choices