EÚ investovala do Latinskej Ameriky už viac ako 1 miliardu eur

Chlapec
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Latinská Amerika v súčasnosti zaznamenáva ekonomický rast a zvyšovanie štátnych výdavkov. Zlepšenie je významné aj na trhu práce, v boji proti chudobe a dostupnosti vzdelania. Od roku 2002 sa 60 miliónov ľudí (z celkovej populácie 580 miliónov) zdvihlo nad hranicu chudoby, čo je pre kontinent prvou príležitosťou vykoreniť chudobu – najmä extrémnu chudobu – navždy.

Latinská Amerika je zároveň jediným regiónom na svete, v ktorom sa sociálna inklúzia za posledné desaťročie zlepšila.Na druhej strane chýba pokrok napríklad v oblasti spravodlivosti a sociálneho blahobytu.  V zmysle distribúcie príjmov je Latinská Amerika stále najnevyváženejším kontinentom sveta. Medzi jednotlivými krajinami existujú priepastné rozdiely. V Nikarague, najchudobnejšej krajine Strednej Ameriky, žije 46% populácie z menej ako 2 dolárov na deň, zatiaľ čo v Kostarike a Paname je percento ľudí žijúcich v chudobe 24% a 29%.

Regionálna spolupráca s Latinskou Amerikou

EÚ má vyše 18-ročné skúsenosti s regionálnou spoluprácou s Latinskou Amerikou. Za ten čas EÚ investovala do Latinskej Ameriky viac ako 1 miliardu eur. Peniaze sa okrem iného využili v oblastiach sociálnej súdržnosti, manažmentu vody, rozvoja súkromného sektora a vyššieho vzdelania.

Na konferencii EUROsociAL v Bruseli sa hovorilo o podpore pre Latinskú Ameriku vo výške 2,5 miliardy eur v rokoch 2014 až 2020. Finančné prostriedky by sa mali použiť v týchto oblastiach: bezpečnosť, dobré vládnutie vo verejnom sektore, zodpovednosť a sociálna rovnocennosť, udržateľný ekonomický rast, environmentálna udržateľnosť, klimatické zmeny, Erasmus+ a subregionálny program pre Strednú Ameriku. O konkrétnych čiastkach sa ešte musí rozhodnúť.

Priority v rámci spolupráce EÚ a Latinskej Ameriky

  • Boj proti chudobe a sociálnej nerovnosti ;
  • Posilnenie dobrého vládnutia vo verejnom sektore a podpora mieru;
  • Ekonomická spolupráca, rozvoj obchodu a podpora regionálnej integrácie.
Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Prehľad regionálnych projektov EÚ v Latinskej Amerike

AL-INVEST

Al-Invest je ekonomický program, ktorý má podporovať internacionalizáciu malých a stredných podnikateľov v Latinskej Amerike (umožniť im podnikať aj za hranicami krajiny).

EURO-SOLAR

EURO-SOLAR je program Európskej komisie navrhnutý s cieľom zredukovať chudobu v Latinskej Amerike tým, že izolovaným vidieckym obciam bez elektriny poskytne obnoviteľný zdroj energie. Celkový rozpočet je 36 miliónov eur. EURO-SOLAR nainštaloval 600 elektrizačných sústav pomocou fotovoltaického alebo hybridného systému, čím poskytol solárnu alebo veternú energiu vidieckym obciam bez prístupu elektriny. Obce dostali aj množstvo elektrospotrebičov: počítače, internetové pripojenia, telefóny, tlačiarne/skenery, nabíjačky, premietačky, medicínske chladiace zariadenia, čističe vody a osvetlenia.

LAIF – Latinskoamerická Investičná Facilita

Hlavným cieľom LAIF-u je podporovať doplnkové investície a kľúčovú infraštruktúru v Latinskej Amerike. Zameriava sa na transport, energiu a životné prostredie, ako aj podporu rozvoja sociálneho a súkromného sektora v krajinách Latinskej Ameriky.

ALFA Projekt KID

Vytváranie kvalitných pracovných pozícií je jednou z najväčších výziev v boji proti chudobe. Cieľom projektu je zlepšiť prístup k univerzitnému vzdelaniu, najmä celoživotnému vzdelávaniu pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, rozvoj integrácie medzi univerzitami, verejnými inštitúciami a privátnym sektorom v 14 latinskoamerických krajinách.

O ram

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices