Brusel upratuje vo výrobkoch, označovanie „made in“ bude povinné

made in
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Označenie ‚vyrobené v‘ by malo byť povinné pre temer všetky nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu. Vyplýva to zo zmien k dvom legislatívnym návrhom, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom posilnenia ochrany spotrebiteľa v EÚ presadzujú vyššie požiadavky na bezpečnosť výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu nad trhom. Parlament tiež navrhuje prísnejšie tresty pre spoločnosti predávajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky.

Povinné označovanie krajín pôvodu výrobkov zvýši ich sledovateľnosť a posilní tak ochranu spotrebiteľa, uvádzajú poslanci, ktorí podporili návrh Komisie na zmenu dobrovoľného označovania pôvodu nepotravinových výrobkov na povinné. V súčasnosti nie je možné dopátrať sa k výrobcovi až pri desiatich percentách tovarov, ktoré zachytí výstražný systém rýchlej výmeny informácií EÚ (RAPEX).

„Je to veľký krok smerom k transparentnosti v dodávateľskom reťazci a pozitívum pre spotrebiteľov,“ vyhlásila parlamentná spravodajkyňa nariadenia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov Christel Schaldemose (S&D, DK). Vyjadrila tiež hlboké poľutovanie nad tým, že členské štáty EÚ sa kvôli nezhodám ohľadne tejto otázky  nedokázali dohodnúť na spoločnom postoji. Výsledkom je zablokovanie rokovaní o nariadení ako celku, a to na úkor bezpečnosti spotrebiteľov v EÚ, dodala.

Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 485 (za): 130 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania).

Uvádzanie krajiny pôvodu

Označenie ‚vyrobené v‘ by sa malo vzťahovať na temer všetky výrobky predávané v EÚ, medzi výnimky by okrem potravín mali patriť napríklad aj lieky. Výrobca by si na základe Parlamentom schváleného textu mohol vybrať, či využije označenie ‚vyrobené v EÚ‘ alebo na obale uvedie konkrétny členský štát pôvodu.

„Vysledovateľnosť pôvodu tovaru, účinnosť nápravných opatrení až po stiahnutie a likvidáciu tovaru, zohľadňovanie kategórie spotrebiteľov s ohľadom na ich zraniteľnosť, najmä detí, seniorov a postihnutých osôb a uvádzanie mena a adresy výrobcu na všetkých výrobkoch v EÚ, prispeje k dôvere a bezpečnosti výrobkov pre spotrebiteľa,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

V prípade, že sa na výrobe tovaru podieľali viaceré krajiny, za „krajinu pôvodu“ sa považuje tá krajina, „v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie“ a „ktorého výsledkom je nový výrobok,“ alebo ktoré predstavuje „dôležitý stupeň výroby.“

Prísnejšie sankcie za porušovanie pravidiel

Poslanci s cieľom zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal, navrhujú zaviesť “ primerané a odrádzajúce“ sankcie. Tie by mali zohľadniť závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia pravidiel, skutočnosť, či sa daná spoločnosť už dopustila podobného činu, ako aj veľkosť spoločnosti.

Komisia by podľa poslancov mala vypracovať celoúnijnú čiernu listinu pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež navrhuje zriadenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.

„Táto legislatíva predstavuje významný krok smerom k silnejšiemu a koordinovanejšiemu celoeurópskemu dohľadu založenému na posúdení rizika. Lepší dohľad znamená bezpečnejšie výrobky pre občanov EÚ,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa nariadenia o dohľadu nad trhom Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).

Plénum jej správu schválilo pomerom hlasov 573 (za): 18 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania).

Európsky parlament schválil legislatívny návrh v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci tak budú môcť pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez príslušného certifikátu už nebudú môcť výrobcovia označovať výrobky ako EKO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices