Vstup do EÚ je náročný proces, toto všetko musia krajiny splniť

Vlajky EÚ
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska únia nebola vždy taká veľká, ako dnes. Na začiatku, v roku 1951, bolo len Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Dnes počet členských štátov vzrástol na 28. Naposledy sa k nám pripojilo Chorvátsko, medzi krajiny čakajúce na prijatie patrí napríklad Island, Srbsko alebo Turecko. Čo všetko musia krajiny podstúpiť, aby sa stali členmi?

Prijatie do Európskej únie je dlhodobý a zložitý proces. Podmienkou vstupu je napríklad prijatie všetkých smerníc a noriem EÚ. Krajina tiež musí získať súhlas inštitúcií EÚ, členských štátov, a aj svojich občanov (vyjadrený prostredníctvom národného parlamentu alebo referenda).

Okrem toho treba splniť tzv. kodanské kritériá. Tie zahŕňajú trhové hospodárstvo, stabilnú demokraciu, princípy právneho štátu, prevzatie právnych predpisov EÚ a prijatie spoločnej meny euro.

Existuje aj iná možnosť

Ak krajina nechce či nemôže splniť všetky tieto požiadavky, a predsa chce s EÚ spolupracovať, môže využiť asociačnú dohodu. V nej sa zaviaže na spoluprácu bez toho, aby sa stala členom. Už desiatky krajín uzavreli s EÚ asociačné dohody, pričom mnohé ďalšie sú v procese vyjednávania.

Viac..  M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Aj pre uzavretie asociačnej dohody však treba súhlasiť s určitými zmenami. Tie sa týkajú politiky, hospodárstva, obchodu a ľudských práv.

Prečo to všetko podstupovať?

Partnerstvo s EÚ prináša krajinám okrem povinností aj množstvo výhod. Okrem 500 miliónového spotrebiteľského trhu získa krajina prístup aj k ekonomike s hodnotou 12,9 bilióna eur. EÚ tiež finančne pomáha zefektívniť verejné inštitúcie.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O ram

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices