Otrasné! Tri štvrtiny webových stránok ponúkajúcich rezervačné služby nespĺňajú pravidlá EÚ

žena za compom
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kontroly webových stránok s rezervačnými službami pre cestujúcich výrazne zlepšujú dodržiavanie práv spotrebiteľov. V súčasnosti 62 % z nich spĺňa podmienky pravidiel EÚ. Jeden z 3 používateľov internetu v EÚ si teraz rezervuje cestu a ubytovanie online, pričom sa očakáva, že ich počet bude v budúcnosti rásť. Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi vykonáva pravidelné kontroly webových stránok o cestovaní, aby zabezpečila dodržiavanie práv spotrebiteľov. 

V roku 2013 orgány zistili, že 382 z 552 webových stránok je v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Odvtedy sa aktualizovalo a opravilo 173 webových stránok, zatiaľ čo 209 je predmetom prebiehajúcich konaní a 6 ich bolo zrušených.

Zistené problémy

  • neposkytnutie povinných informácií o totožnosti obchodníka, najmä jeho e-mailovej adresy,
  • chýbajúce jasné pokyny o tom, ako podať sťažnosť,
  • zavádzajúce informácie o konečnej cene,
  • neuvedenie možných cenových príplatkov na základe možnosti voľby.

Administratívne alebo právne konania pokračujú proti 49 webovým sídlam, ktoré ešte stále nespĺňajú príslušné požiadavky. Prehodnocujú sa ďalšie postupy v odvetví cestovného ruchu s cieľom poskytnúť spotrebiteľom všetky príslušné informácie a dať im možnosť prijímať informované rozhodnutia.

Tipy pre spotrebiteľov

  • uistite sa, že obchodník uviedol svoje meno, poštovú a e-mailovú adresu a ak je to potrebné, aj kontaktné údaje leteckého prepravcu alebo hotela,
  • overte si, či máte všetky príslušné informácie, napr. trasu, časový plán, údaje o leteckej spoločnosti a hoteli,
  • skontrolujte konečnú cenu vrátane prípadných dodatočných poplatkov,
  • vytlačte si alebo si uložte kópiu zmluvných podmienok. Upozorňujeme vás, že možno nebudete môcť zrušiť rezerváciu bezplatne alebo dokonca vôbec, a to v závislosti od podmienok zrušenia rezervácie,
  • akékoľvek problémy okamžite nahláste prostredníctvom uvedených kontaktov.
Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu alebo príslušný vnútroštátny orgán. Ak máte problémy s obchodníkom v inom členskom štáte EÚ, môžete sa obrátiť aj na miestne Európske spotrebiteľské centrum. Občania EÚ majú aj osobitné práva, pokiaľ ide o cestovanie, preto si ich overte na stránke venovanej právam cestujúcich alebo si stiahnite príslušnú aplikáciu.

O kat

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices