Neveďalová
Katarína Neveďalová, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/dub.

Europoslankyňa Neveďalová bilancuje: Už po prvom roku v europarlamente som získala ocenenie Europoslankyňa roka

Neveďalová
Katarína Neveďalová, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/dub.

Ako by ste zhodnotili svoju prácu, ktorú ste odviedli za päť rokov na pôde Európskeho parlamentu?

Myslím, že môžem hovoriť o úspešnom päťročnom období. Podpora vzdelávania a politika mládeže boli dve kľúčové oblasti, ktorým som sa prioritne venovala, a v ktorých sme dosiahli výrazný pokrok. Jednou z najdôležitejších tém, na ktorých som pracovala, bol aj nový program pre oblasť vzdelávania a mládeže. Ide o nové fondy pre mladých, ktoré môžu byť využité na mobilitu už v programovom období určenom pre roky 2014 – 2020. Hovorím o programe Erasmus+. Tento program zaručí, že viac ľudí, aj zo Slovenska, bude môcť využiť vyššie granty cielené napríklad pre študentov na ich výmenné pobyty v zahraničí. Zároveň väčší počet ľudí dostane možnosť participovať na programoch mobility, na podpore európskej mládežníckej politiky alebo na dobrovoľníckych aktivitách.

V rámci svojej agendy som sa venovala aj podpore zručností a odborného vzdelávania. V praxi to znamená, že som sa snažila klásť väčší dôraz na zavedenie odborného vzdelávania v tých členských krajinách, napríklad aj na Slovensku, kde sa vzdelávanie sústreďuje na všeobecnejšie orientované gymnázia. Vďaka kvalitnému odbornému vzdelávaniu zaistíme, aby sa študenti, ktorí ukončia štúdium vedeli uplatniť na trhu práce a mali požadované zručnosti. Podobnú reformu presadzujúcu odborné vzdelávanie zavádza už aj Slovensko. Za úspech považujem aj širšiu podporu spolupráce nadviazanej medzi vzdelávacími inštitúciami a firmami, ktoré ponúkajú prax pre študentov.

Bohužiaľ, nezamestnanosť mladých je neustále pomerne vysoká. V Európskom parlamente sme presadili podporu zamestnávania absolventov a mladých ľudí, v podobe tzv. Mládežníckej garancie. Tento program má pomôcť práve absolventom stredných a vysokých škôl zamestnať sa, ak si prácu nevedia nájsť sami.

Za pozitívne ohodnotenie mojej práce považujem aj to, že som už po prvom roku môjho pôsobenia v Európskom parlamente získala ocenenie Europoslankyňa roka. Stala som sa tak prvou europoslankyňou, ktorá toto ocenenie zo Slovenska získala. Myslím, že je to veľký úspech najmä preto, že ocenenie bolo prvýkrát v histórii udelené za prínos v oblasti mládežníckej politiky.

Počas uplynulých piatich rokov som sa venovala aj tematike rovnosti mužov a žien. V poslednom období sa k tejto téme v členských štátoch ako i na európskej úrovni rozprúdila búrlivá debata. Akékoľvek obavy vyplývajúce zo snahy zaistiť rodovú rovnosť v 21. storočí sú, z môjho pohľadu, neadekvátne. Už 60 rokov hovoríme o rovnosti mužov a žien. Zložitejšie je to už pri samotnom schvaľovaní správ, ktoré sa k tejto tematike prijímajú na pôde Európskeho parlamentu. Rovnosť medzi mužmi a ženami sa nevzťahuje len na rozdiel v odmeňovaní za tú istú vykonanú prácu. Rovnosť je takisto o šanciach, ktoré ženy reálne majú.

Tém za päť rokov bolo naozaj veľa. Som hrdá na to, že moja práca nesie za sebou hmatateľné výsledky, pričom ciele, ktoré som na začiatku svojho pôsobenia stanovila, sa mi podarilo naplniť.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Odporúčam už tradične - nohy do studenej vody a kľud. Je leto.

Päťročné funkčné obdobie sa končí. Máme ani nie mesiac do volieb, posledné plenárne zasadnutie je za nami. Čomu sa budete teraz venovať?

Po ukončení posledného plenárneho zasadnutia sa presúvame do svojich domovských krajín. Skončilo sa teda neustále cestovanie do Bruselu a Štrasburgu. Tí z nás, ktorí sa rozhodli kandidovať aj v nasledujúcom volebnom období, sa budú pravdepodobne sústreďovať na kampaň. Ja plánujem nadviazať na svoje doterajšie aktivity a aj naďalej pokračovať v stretnutiach s ľuďmi po celom Slovensku tak, ako som to robila počas predchádzajúcich piatich rokov. Tým, že až do volieb zostávam na Slovensku ich bude však o niečo viac ako doteraz.

Aký podnet stál za tým, aby ste opäť kandidovali? Bola to práca, ktorej by ste sa chceli venovať aj po voľbách?

Každý z nás má predstavu, čo by ešte chcel zlepšiť. Rada by som pokračovala v práci, ktorú som začala. Chcela by som nadviazať na oblasť vzdelávania a mládežníckej politiky. V priebehu ďalších piatich rokov sa otvoria dôležité témy ako uznávanie neformálneho vzdelávania. Rôzne zručnosti totiž môžete získať nielen v škole, ale aj v inej práci v rôznych organizáciách, či dobrovoľníckych aktivitách. Uznávanie neformálneho vzdelávania patrí k  témam v Európskom parlamente, ktoré sa budú riešiť v nasledujúcich piatich rokoch. Konečné riešenie uznávania kvalifikácii medzi členskými krajinami, by pomohlo ľudom aj zo Slovenska. O tejto téme hovoríme už roky. Dnes sa však už posúvame ku konkrétnym riešeniam, čo naznačuje, že táto téma bude aj v nasledujúcom období určite nanajvýš aktuálna.

V Európskom parlamente by som sa počas nasledujúceho volebného obdobia rada sústredila aj na prácu vo Výbore pre poľnohospodárstvo, kde momentálne Slovensko ešte nemá zastúpenie. Uvedomujem si, že Slovensko reálne potrebuje svojho zástupcu, ktorý sa bude zaoberať problémami poľnohospodárov a potravinárov. V tejto oblasti som v minulosti sama pracovala a s poľnohospodármi spolupracujem už niekoľko rokov.

Zamýšľali ste sa nad možnosťou, ak by Vám občania vo voľbách nevyslovili dôveru? Venovali by ste sa práci v politike, či mimo nej?

Verím, že výsledky mojej práce budú pre voličov dostatočne motivujúce, aby mi vyjadrili vo voľbách svoju podporu. Je však prirodzené, že sa zamýšľam aj nad opačnou alternatívou. Naďalej budem pôsobiť ako viceprezidentka Strany Európskych socialistov a ako vedúca medzinárodného oddelenia strany SMER – SD, takže s politikou kontakt určite nestratím.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Katarína Neveďalová.

O dub

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Odporúčam už tradične – nohy do studenej vody a kľud. Je leto.

SOM SPÄŤ, povedal premiér Robert Fico a opäť sa vrhol do práce, menej ako dva …

Consent choices