EÚ znova investuje. Do boja proti nezamestnanosti sa chystá naliať ďalšie stovky miliónov EUR

Európska komisia, vlajky
PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala prvú z 28 Dohôd o partnerstve v rámci členských štátov a regiónov EÚ na využívanie štrukturálnych a investičných fondov. Bola podpísaná s Dánskom a pripraví cestu pre 553 miliónov eur na celkové financovanie politiky súdržnosti a 629 miliónov eur na rozvoj vidieka, ktoré majú byť investované do reálnej ekonomiky krajiny.

Investície EÚ budú mieriť na zvýšenie konkurencieschopnosti, riešenie nezamestnanosti a rastu prostredníctvom podpory inovácií, hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Budú tiež podporovať podnikanie, boj proti sociálnemu vylúčeniu a usilovať sa o ochranu životného prostredia a o efektívne využívanie zdrojov. Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF) sú:

Európsky fond pre regionálny rozvoj

Kohézny fond (nevzťahuje sa na Dánsko)

Európsky sociálny fond

Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

V komentári komisárka pre regionálnu politiku Johannes Hahn okrem iného uviedla: „Prijali sme prvú 28 dohôd o partnerstve a blahoželám Dánsku k ich tvrdej práci a efektivite. (…) Dohody o partnerstve sú životne dôležité. (…) Naše investície musia byť strategické, v súlade s novou kohéznou politikou so zameraním na reálnu ekonomiku, na udržateľný rast a investície do ľudí.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Som veľmi rád, že Dánsko sa rozhodlo venovať 50 % finančných prostriedkov kohéznej politiky v rámci rastu a pracovných miest cieľ do Európskeho sociálneho fondu. (…) Som tiež veľmi rád, že môžem vidieť väčšiu súčinnosť medzi činnosťami podporovanými z rôznych fondov.“

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş vidí rozvoj vidieka ako zásadný pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky najmä preto, lebo rieši prvky týkajúce sa ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov vo vidieckych oblastiach, ale takým spôsobom, ktorý umožňuje členským štátom alebo regiónom navrhovať programy vhodné pre špecifické situácie. Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki hovorila o potrebe investovania do miestnych komunít, ktoré sú významné z hľadiska rastu počtu pracovných miest, a tiež spomenula, že nemá zmysel predpisovať im, ako majú minúť každý cent, keďže najmä oni musia dobre poznať svoje remeslo.

Prijatie všetkých 28 Dohôd o partnerstve by malo nasledovať počas nasledujúcich 3 mesiacov po procese pozorovaní a konzultácií.

O kat

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Komisia víta, že Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa aktu o kybernetickej …

Consent choices