Európska komisia a opatrenia proti deficitu: My sme odporúčanie splnili!

slovenska vlajka
Vlajka SR. PHOTO: Flickr.

Európska komisia odporučila, aby Rada EÚ ukončila postup pri nadmernom deficite v prípade šiestich krajín: Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska. Komisia tiež uverejnila správu, v ktorej analyzuje dôvody plánovaného a predpokladaného prekročenia referenčnej hodnoty verejného dlhu stanovenej v zmluve (60 % HDP) v prípade Fínska. Dospela k záveru, že plánované porušenie je možné odôvodniť fínskou podporou mechanizmov zavedených na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne. Dlhové kritérium ako také je splnené, a preto by sa postup pri nadmernom deficite nemal začať.

Komisia okrem toho dospela k záveru, že dve krajiny, Poľsko a Chorvátsko, v reakcii na odporúčania Rady, ktoré im boli vydané v rámci postupu pri nadmernom deficite, prijali účinné opatrenia.

V súčasnosti sa postup pri nadmernom deficite uplatňuje voči 17 členským štátom EÚ. Postupu pri nadmernom deficite teda podliehajú všetky členské štáty EÚ s výnimkou Bulharska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Švédska a Talianska. Ak sa Rada bude riadiť odporúčaniami Komisie na ukončenie postupu pri nadmernom deficite v prípade Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska, celkový počet krajín podliehajúcich tomuto postupu klesne na 11. Na jar 2011 sa postup pri nadmernom deficite uplatňoval dokonca voči 24 členských štátom.

Rozhodnutie o ukončení postupu pri nadmernom deficite je podmienené „trvalou nápravou“ nadmerného deficitu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak:

i) z oznámených údajov za predchádzajúci rok (v uvedených prípadoch za rok 2013) vyplýva deficit nižší ako 3 % HDP a

Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

ii) podľa prognózy Komisie deficit počas prognózovaného obdobia (v súčasnosti roky 2014 a 2015) nepresiahne referenčnú hodnotu 3 % HDP.

V prípade Slovenska sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2009. Potom čo deficit verejných financií Slovenska v roku 2009 dosiahol svoju vrcholnú úroveň 8 % HDP, došlo k jeho zníženiu až na hodnotu 2,8 % HDP v roku 2013. Program stability na rok 2014 sa zameriava na celkový deficit na úrovni 2,6 % HDP v roku 2014 a na jeho ďalšie zníženie na 2,5 % HDP v roku 2015, 1,6 % HDP v roku 2016 a 0,5 % HDP v roku 2017. Podľa prognózy Komisie z jari 2014 by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 mierne zvýšiť na 2,9 % HDP a v roku 2015 by sa mal vrátiť na úroveň 2,8 % HDP. Počas prognózovaného obdobia by mal teda deficit zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve. Náprava zodpovedá odporúčaniu Rady Slovensku z roku 2009, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

O kat

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices