Značký archívu: deficit

Analytik Gábriš z ČSOB: Slovenský verejný dlh je štrnásty najnižší v EÚ. Deficit a dlh sú dôležité čísla

Eurostat zverejnil údaje o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ. Postavenie Slovenska nevyznieva zle. Náš deficit verejných financií klesol v minulom roku na 2% výkonu ekonomiky (-5.4% HDP v roku 2021). Pomohol tomu vyšší rast nominálneho HDP, ktorý sa pretavil aj do vyššieho výberu daní a odvodov, ale aj …

Viac ... »

Únia vykázala za rok 2022 najvyšší obchodný deficit vo svojej histórii

Europska unia

Bilancia zahraničného obchodu Európskej únie (EÚ) s tovarmi v roku 2022 skončila vysokým deficitom, a to na úrovni 432 miliárd eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie. Eurostat uviedol, že bilancia zahraničného obchodu EÚ s tovarmi sa dostala na najnižšiu úroveň od roku 2002. …

Viac ... »

Deficit verejných financií eurozóny aj celej Únie stúpol

europska centralna banka

Deficit verejných financií eurozóny podľa sezónne upravených údajov v treťom kvartáli 2022 stúpol na 3,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z úrovne dvoch percent, na ktorej bol v druhom štvrťroku. Schodok verejných financií celej Európskej únie (EÚ) v treťom kvartáli vzrástol na 3,2 percenta HDP z úrovne 1,8 percenta v …

Viac ... »

Bežný účet platobnej bilancie Únie v treťom kvartáli 2022 bol v deficite 90,2 miliardy eur

Europska unia

Bežný účet platobnej bilancie Európskej únie (EÚ) v treťom kvartáli roka 2022 podľa sezónne upravených údajov vykázal deficit 90,2 miliardy eur. V druhom štvrťroku vlaňajška pritom vykázal schodok 40,3 miliardy eur a v treťom kvartáli roku 2021 dokonca prebytok 74,3 miliardy eur. Vyplýva to z odhadu štatistického úradu Európskej únie …

Viac ... »

V obchode s tovarmi Únia v júni skončila v deficite 38,2 miliardy eur

Vývoz tovarov z Európskej únie (EÚ) v októbri podľa prvého odhadu medziročne stúpol o 18 percent na 225,2 miliardy eur. Dovoz stúpol o 33,1 percenta na 263,4 miliardy eur. EÚ tak v zahraničnom obchode s tovarmi skončila v deficite 38,2 miliardy eur. Informuje o tom štatistický úrad Európskej únie Eurostat. …

Viac ... »

Obchod únie s tovarmi v septembri skončil deficitom 45,8 miliardy eur

Export tovarov z Európskej únie (EÚ) v septembri medziročne stúpol o 24 percent na 232 miliárd eur a import sa zvýšil o 48,2 percenta na 277,8 miliardy eur. Výsledkom bol deficit v objeme 45,8 miliardy eur. Vyplýva to z prvého odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý o tom informoval …

Viac ... »

Deficit verejných financií únie v druhom štvrťroku medzikvartálne klesol

Deficit verejných financií v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v eurozóne v druhom kvartáli tohto roka podľa sezónne upravených údajov klesol na 2,1 percenta z úrovne 2,5 percenta v prvom štvrťroku. V rámci celej Európskej únie (EÚ) sa deficit verejných financií v druhom kvartáli znížil na 1,8 percenta z …

Viac ... »

MF SR: Štát hospodári podľa plánu, schodok by mohol byť nižší, podstatné je aj čerpanie prostriedkov EÚ

Štát hospodári podľa plánu a vyššie výdavky dokáže kompenzovať aj bez zvyšovania deficitu. Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v tomto roku sa naďalej očakáva s deficitom na úrovni 5,2 miliardy eur, čo predstavuje 4,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Ako ďalej uvádza rezort financií v tlačovej správe, zodpovedá to úrovni schváleného …

Viac ... »

Zhoršenie deficitu pozorujú analytici v štyroch krajinách EÚ, vrátane Slovenska

vlajky EÚ

V minulom roku 2021 sa vo väčšine krajín EÚ konsolidovali verejné financie. Čiastočné ekonomické oživenie spojené s nižšou potrebou bežných výdavkov viedlo podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska k zlepšeniu bilancií verejných financií vo väčšine členských štátov. Medziročné zhoršenie deficitu pozorujú analytici pri štyroch krajinách …

Viac ... »

Deficit verejných financií únie vlani klesol na 4,7 percenta HDP

ekonomika

Deficit verejných financií eurozóny v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v roku 2021 klesol na 5,1 percenta z úrovne 7,1 percenta v roku 2020. V rámci celej Európskej únie (EÚ) sa deficit verejných financií znížil na 4,7 percenta HDP z úrovne 6,8 percenta. Na Slovensku však stúpol na 6,2 …

Viac ... »

Zahraničný obchod únie s tovarmi vo februári skončil v deficite 15,8 miliardy eur

export

Export tovarov z Európskej únie (EÚ) vo februári medziročne stúpol o 16,4 percenta na 191,9 miliardy eur. Dovoz tovarov do EÚ sa zvýšil o 44,7 percenta na 207,7 miliardy eur. Výsledkom je obchodný schodok v sume 15,8 miliardy eur, pričom vo februári 2021 to bol prebytok vo výške 21,4 miliardy …

Viac ... »

Verejné financie eurozóny vykázali v prvom kvartáli deficit 7,4 percenta

Deficit verejných financií eurozóny dosiahol v druhom kvartáli 7,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) menovej únie. Európska únia za toto obdobie vykázala schodok na úrovni 6,8 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil vo štvrtok štatistický úrad EÚ Eurostat. Na Slovensku počas januára až marca vykázali verejné financie schodok 6,3 …

Viac ... »

Hospodárska prognóza: Oživenie bolo prerušené, druhá vlna prehlbuje neistotu

ekonomika, kriza

Pandémia koronavírusu predstavuje veľmi veľký otras pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovici roka závažný otras, pričom v treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže sa postupne rušili opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Druhá vlna pandémie …

Viac ... »

Výkladnou skriňou ekonomických problémov sa stalo Francúzsko

Francúzsky deficit na najbližšie roky je naplánovaný nad troma percentami HDP Ekonomický rast v Európe sa aj v roku 2014 podobal skôr na nerast. Rast nezamestnanosti sa síce už zastavil, avšak pekne vysoko. Výkladnou skriňou týchto problémov sa stalo Francúzsko, ktoré v roku 2014 prevzalo od Grécka úlohu čiernej ovce …

Viac ... »

Francúzsky dlh prekročil hranicu 2000 miliárd eur

Podľa francúzskeho štatistického úradu štátny dlh Francúzska v druhom kvartáli tohto roka dosiahol 95,1% HDP a prekročil magickú hranicu 2000 miliárd eur. Pre porovnanie, dlh Slovenska je 42 miliárd eur. Netreba dúfať, že je to konečná hranica. Francúzska vláda už ohlásila prekročenie 3% deficitu nielen tento rok, ale aj v 2015 …

Viac ... »

Dlh v eurozóne dosiahol v prepočte na hlavu vyše 27 tisíc EUR

Fungovanie štátov na dlh už akosi zľudovelo. „Deficitné hospodárenie vzniká, keď výdavky za určité obdobie prevyšujú dosiahnuté príjmy“, uviedla Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. Hromadením deficitov dochádza k tvorbe a postupnému nárastu dlhu, ktorý je potrebné financovať. Na tieto účely štát vykonáva finančné operácie na domácom i zahraničnom trhu, predovšetkým v podobe vydávania štátnych cenných papierov, …

Viac ... »

Európska komisia a opatrenia proti deficitu: My sme odporúčanie splnili!

Európska komisia odporučila, aby Rada EÚ ukončila postup pri nadmernom deficite v prípade šiestich krajín: Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska. Komisia tiež uverejnila správu, v ktorej analyzuje dôvody plánovaného a predpokladaného prekročenia referenčnej hodnoty verejného dlhu stanovenej v zmluve (60 % HDP) v prípade Fínska. Dospela k záveru, že …

Viac ... »

Sme zadĺžení až po uši! Pozrite sa, koľko to vychádza na hlavu

Fungovanie štátov na dlh už akosi zľudovelo. V 28 – člennej Európskej únii v roku 2013 hospodárilo s deficitom až 26 vlád. Svetlými výnimkami boli vlani len Luxembursko a Nemecko, ktoré dosiahli vyrovnaný resp. nepatrne prebytkový rozpočet verejných financií.   Deficitné hospodárenie vzniká, keď výdavky za určité obdobie prevyšujú dosiahnuté …

Viac ... »
Consent choices