Noví europoslanci si budú vyberať parlamentené výbory

výbor
Rokovanie parlamentného výboru. PHOTO: Flickr.

Novozvolení poslanci Európskeho parlamentu sa už čoskoro ujmú svojej funkcie. Jednou z prvých vecí, ktoré na nich čakajú, je rozhodnutie o tom, v ktorých parlamentných výboroch budú pracovať. Toto rozhodnutie je veľmi dôležité, určí totiž, ktorým odborným oblastiam sa poslanci budú venovať najviac. Výbory zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní politík EÚ, keďže pripravujú postoj Parlamentu ku všetkým otázkam, ktoré spadajú do jeho kompetencie.

Práci vo výboroch venujú poslanci približne dva týždne v mesiaci. Počas schôdzí výborov prerokúvajú legislatívne a nelegislatívne správy, podávajú pozmeňujúce návrhy a hlasujú o nich nadväzujúc na zákonodarné rokovania s Radou. Výbory niekedy organizujú vypočutia, na ktoré pozývajú rozličných odborníkov, preskúmavajú prácu iných inštitúcií a orgánov Únie a pripravujú správy z vlastnej iniciatívy, ktoré síce nie sú právne záväzné, no predstavujú stanovisko Parlamentu k danej problematike.

V končiacom volebnom období 2009-2014 pracovalo v Európskom parlamente 20 stálych výborov, ktoré pokrývali celú škálu kompetencií EÚ – od medzinárodného obchodu až po ochranu spotrebiteľa a rovnosť mužov a žien. Parlament môže zriaďovať aj osobitné výbory s kratším funkčným obdobím – v uplynulom volebnom období tak učinil trikrát a zriadil dočasné výbory pre politické výzvy, krízu a boj proti organizovanému zločinu. Ďalšou možnosťou je zriaďovanie tzv. vyšetrovacích výborov, ktoré vyšetrujú prípady možného porušenia práva Únie. Stále alebo osobitné výbory môžu zriaďovať svoje podvýbory.

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Jednotlivé výbory môžu byť rozlične veľké, no ich zloženie vždy odráža politické zloženie celého Parlamentu.

Ku každej prerokúvanej záležitosti si výbory spomedzi svojich členov vyberajú tzv. spravodajcu, ktorý vypracuje stanovisko Parlamentu alebo správu. Politické skupiny podávajú k návrhu spravodajcu svoje vlastné pozmeňovacie návrhy a hľadajú medzi sebou kompromisné znenie, ktoré sa potom predkladá na schválenie počas plenárneho zasadania.

O red

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Slovensko by mohlo mať od roku 2024 15 europoslancov, o jedného viac ako teraz

Slovensko by po eurovoľbách v júni 2024 mohlo mať 15 europoslancov, o jedného viac ako …

Consent choices